Cupa „Tudor Vladimirescu”, cea de-a doua ediţie

Penitenciarului Târgu Jiu organizeaz? vineri, 7 mai a.c., competi?ia sportiv? de fotbal de sal? Cupa „Tudor Vladimirescu”- edi?ia a ll-a.
Echipele participante sunt formate din persoane private de libertate de la Penitenciarul Târgu Jiu, Penitenciarul Craiova, Penitenciarul de minori ?i tineri Craiova, Penitenciarul Peledava, Penitenciarul Drobeta Turnu Severin ?i Penitenciarul Bârcea Mare (Deva). În func?ie de condi?iile meteo competi?ia se va desf??ura fie la Baza Sportiv? „Arena 10” din incinta Stadionului Municipal Târgu Jiu, fie la ?coala General? „ Voievod Litovoi” din Târgu Jiu situat? în strada Calea Severinului, nr.86, începând cu ora 10,00.
Echipele de fotbal constituite la nivelul unit??ilor de penitenciar amintite mai sus, cuprind în medie 12 persoane private de libertate, dat fiind faptul c? meciurile sunt organizate în sal?. Se vor disputa ?ase meciuri de fotbal cu durata de 30 de minute fiecare astfel:
– faza l prin tragere la sor?i se vor desf??ura meciurile între cele ?ase echipe
– faza a ll-a prevede desf??urarea meciurilor dintre echipele înving?toare din prima faz?
Se vor acorda diplome pentru locul ocupat de c?tre fiecare echip?, cel mai bun portar, cel mai bun juc?tor al competi?iei ?i se vor înmâna premii materiale constând în cupe, diplome, medalii ?i echipament sportiv. Cupa competi?iei de fotbal va fi oferit? echipei câ?tig?toare.
În realizarea acestei activit??i Penitenciarul Târgu Jiu a fost sprijinit de Funda?ia „Stânca Veacurilor”; domnul Robert Doicaru – director coordonator al Direc?iei Jude?ene pentru Sport Gorj; domnul Leontin Tigveanu – directorul Liceului cu Program Sportiv din Târgu Jiu; domnii Lucian M?l?elea ?i Dorin Lipianu patronii bazei sportive „Arena 10” , domnul Cosmin Tutunaru pre?edinte al Comisia Jude?ean? a Arbitrilor Gorj ?i domnul Ion S?vulea director al ?colii Generale”Voievod Litovoi” c?rora le mul?umim pe aceast? cale. Ac?iunea încurajeaz? colaborarea între penitenciarele din aceea?i zon? ?i dezvoltarea spiritului competitiv, stimularea aptitudinile sportive ale celor custodia?i, spiritul competitiv ?i dezvoltarea unui comportament prosocial, având în vedere ?i faptul c? programele de cultur? fizic? ?i sport sunt receptate foarte bine de c?tre cei c?rora li se adreseaz? prin promovarea unui stil de via?? s?n?tos cu o larg? adresabilitate.

06.05.2010. 14:18


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password