Cuget liber -sărbătoarea cu numarul 41

Luni, 19 ianuarie 2009, la Muzeul Jude?ean “Alexandru ?tefulescu” a avut loc lansarea numarului 41 al revistei “Cuget liber” , revista Colegiului Tehnic “General Gheorghe Magheru”. Totodat?, ca în fiecare an au fost acordate premiile Funda?iei Cultural Stiintifice “General Gheorghe Magheru” celor care au sprijinit apari?ia revistei, colaboratorilor, partenerilor, celor care pre?uiesc cultura.

La manifestare au fost prezen?i elevi ?i profesori de la Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru” , oameni de cultura din jude?, colaboratori permanen?i ai revistei “Cuget liber”.

Domnul director al Muzeului Judetean, D. Hortopan a apreciat c? exist? un parteneriat real între cele doua institu?ii , liantul fiind familia Magherilor, Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru” fiind prezent ?i cu alte ocazii la activit??ile desf??urate în aceast? institu?ie.

Doamna Alexandra Andrei , director al Bibliotecii Jude?ene , moderatorul manifestarii , a considerat c? este o s?rb?toare a celor de la Colegiul Tehnic “Gheorghe Magheru”. A apreciat calitatea revistei , sub acest aspect neputându-i-se repro?a nimic. Totodata a subliniat faptul c? revista a reu?it s? se men?in? în topul revistelor ?colare, s? î?i p?streze ?i s? î?i l?rgeasc? cercul colaboratorilor.

Cuvinte frumoase despre revista au mai rostit ?i al?i invita?i : G. Dumitru , C. Somacu , Gh. Nichifor , T. Voicu , V. Garbaciu , I. Elena , D. Fometescu , Al. D. Serban.

Directorul Colegiului Tehnic “General Gheorghe Magheru” , domnul Marius Buzera consider? c? trebuie cinsti?i to?i cei care au contribuit la promovarea actului de cultura. Astfel a acordat o serie de premii.

Diplome de merit au primit elevi ?i cadre didactice din Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru” care au sprijinit apari?ia revistei.

Au fost acordate ?i ordine de merit reprezentan?ilor administratiei ?i oamenilor de cultura : I. Roman Barbuti , Z. Deju , V. Balan , H. Gorun , I. Elena si al?ii.

De asemenea distinc?ia Opera Omnia pentru întreaga activitate au primit : A. Andrei , Gh. Nichifor , G. Dumitru .

Profesor C. M?rgulescu

C. T. “General Gheorghe Magheru”

21.01.2009. 06:34


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password