CSAT cu ochii pe gripa nouă

Mar?i, 03 noiembrie a.c., a avut loc la Palatul Cotroceni ?edin?a Consiliului Suprem de Ap?rare a ??rii (CSAT), condus? de pre?edintele României, Traian B?sescu.

CSAT a analizat situa?ia gripei A/H1N1, scenariile diferite de evolu?ie a pandemiei, precum ?i m?surile care se impun a fi luate în continuare de c?tre Guvern.

Membrii CSAT au fost informa?i cu privire la m?surile luate de Ministerul S?n?t??ii în vederea limit?rii r?spândirii infec?iilor cu A/H1N1.

Din punct de vedere medical, situa?ia din România este sub control, fapt dovedit de identificarea rapid? a focarelor, limitarea acestora ?i supravegherea efectuat? de re?elele de epidemiologie ?i boli infec?ioase.

La momentul actual, în România situa?ia este net mai bun?, comparativ cu alte state ale Uniunii Europene sau ??ri din vecin?tate.

În prezent, pe teritoriul României se înregistreaz? un num?r de 650 de cazuri de infec?ie cu A/H1N1.

Toate cazurile au fost tratate cu medicamente antivirale ?i au fost izolate prin internare sau la domiciliu. Pân? în acest moment, nu s-a înregistrat niciun deces ca urmare a infec?iei cu A/H1N1.

În acest moment, posibilit??ile de a importa doze de vaccin pandemic sunt foarte limitate. România este îns? unul dintre cei opt produc?tori europeni ai acestui vaccin, având posibilitatea de a-?i asigura întregul necesar de doze de vaccin.

La Institutul Cantacuzino se afl? pe stoc peste 1,3 milioane doze de vaccin, care vor putea fi utilizate spre sfâr?itul lunii noiembrie a.c., odat? cu eliberarea autoriza?iei de punere pe pia??.

În cadrul CSAT s-a luat decizia supliment?rii fondurilor pentru achizi?ia de echipamente, medicamente, mijloace de protec?ie ?i vaccinuri. De asemenea, s-a discutat o serie de m?suri pentru o mai bun? comunicare între institu?iile responsabile, precum ?i pentru o mai bun? informare a opiniei publice.

În acela?i timp, s-au analizat implica?iile circula?iei persoanelor la frontiera cu Ucraina, Republica Moldova ?i Bulgaria, unde se înregistreaz? focare extinse de grip? A/H1N1 ?i forme mai severe de boal?. Ministerul Administra?iei ?i Internelor monitorizeaz? tranzitul la frontier? în scopul identific?rii poten?ialilor bolnavi cu afec?iuni respiratorii.

Membrii CSAT î?i exprim? încrederea c? sistemul medical românesc are capacitatea de a gestiona aceast? pandemie.

03.11.2009. 22:53


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password