Cristian Borcea propus cetăţean de onoare al comunei Cruşeţ

Primarul comunei Cru?e?, Viorel Dr?gu?in vrea ca oficialul dinamovist s? devin? cet?a?ean de onoare al comunei.

În acest scop, primarul a înaintat un proiect de hot?râre privind acordarea titlului de cet??ean de onoare . „Nu sunt prea dese momentele ca acesta când am bucuria de a veni în fa?a dumneavoastr? cu propunerea de numire a unui cet??ean de onoare pentru comuna noastr?.

Sunt sigur c? ?i dumneavostr? cunoa?te?i c? în comuna noastr?, mai precis în satele Valea Boului ?i Urda ?i-a petrecut copil?ria unul dintre cei mai importan?i oameni din fotbalul românesc, domnul Cristian Borcea, Directorul General al celei mai mari ?i mai puternice echipe din România – Dinamo Bucure?ti.

Oamenii mai în vârst? î?i amintesc de dumnealui ca de un copil vesel ?i respectuos care al?turi de ceilal?i copii jucau fotbal pe uli?ele satului.Vreau s? v? spun c? p?rin?ii dinspre partea mamei ai domnului Cristian Borcea î?i au originile în satul Valea Boului, este vorba de Draga ?tefan ?i Draga Elena.

Pentru noi este o bucurie c? domnul Cristian Borcea nu a uitat de locurile copil?riei ?i putem s? ne mândrim cu dumnealui ca “unul de-al nostru”, din partea locului.

Oamenii adev?ra?i r?mân aceea?i, oricunde îi duce via?a, fondul nu se schimb?. Vrem s? credem c? un aport în faptul c? locurile copil?riei au r?mas în inima domnului Borcea îl au ?i frumuse?ile locurilor noastre ?i c?ldura sufleteasc? a locuitorilor de la noi.

Trebuie subliniat faptul c?, de?i, este conduc?torul clubului Dinamo Bucure?ti, nu a uitat c? este oltean, de pe meleagurile noastre, ?i în discursurile dânsului nu a atacat niciodat? clubul Universitatea Craiova, iar locuitorii comunei Cru?e? de?i în mare parte sunt suporteri ai Universit??ii Craiova inimile lor bat ?i pentru echipa Dimano Bucure?ti, urm?rind cu aten?ie evolu?ia celor dou? echipe.

Vreau s? v? spun c? juc?torii de la echipa noastr? “Unirea Cru?e?” de?i sunt olteni poart? echipamentul clubului Dinamo Bucure?ti: alb – ro?u fiind în acela?i timp ?i suporteri ai echipei Dinamo.

Mul?i cet??eni ai satelor Maiag ?i Urda, odat? cu apari?ia la televizor a domnului Cristian ?i cu informa?ia c? este de aici ?i-au legat speran?e de mai bine ?i cu dumnealui.

De asemenea, ?i so?ia domnului Cristian Borcea este din partea noastr?, mai precis din Farca?, s?tenii spunînd c? dumnealui avea mare trecere la fete înc? de când era mai tân?r.

În perioada aceasta de tranzi?ie când avem nevoie de exemple de reu?it?, de oameni care au pornit de jos ?i au reu?it s? fac? ceva prin for?ele proprii, exemplul domnului Cristian Borcea este unul demn de urmat, o dovad? c? se poate. În perioada 1984 – 1989 dumnealui a absolvit Liceul Industrial nr. 26 ?i ?coala Profesional? nr. 47 Bucure?ti, iar în 1995 s-a înscris la Facultatea de Inginerie ?i Management, Universitea “Bioterra”, facultate pe care a absolvit-o cu brio, specializarea inginer diplomat, fa?? de mul?i al?i oameni din fotbal având studii superioare, dar nef?când o problem? important? din aceasta.

Consider?m c? termenul de “spartan”, de lupt?tor neobosit pe care l-au luat juc?torii de la Dinamo i se potrive?te ?i lui Cristian Borcea, un om care nu tace dar le ?i face. Astfel, în 1986 ?i pân? în prezent domnul Borcea a lucrat pe rând la Ministerul Industriei U?oare, Întreprinderea “Ascensorul” Bucure?ti, la desfacerea produselor petroliere “Peco” Bucure?ti, iar din 1995 la Asocia?ia “FOTBAL CLUB DINAMO BUCURE?TI” unde a fost pe rând: Director de Marketing ?i Publicitate; Director Sportiv; Vicepre?edinte; Director Executiv; Director General. În privin?a familiei este c?s?torit cu doamna Mihaela Borcea ?i au trei copii: Cristian Patrik, Antonia Melissa ?i Angelo Mihai, fiind un so? ?i un tat? responsabil apreciat ?i iubit.

Având în vedere toate acestea, v? solicit s? aproba?i numirea ca cet??ean de onoare al comunei Cru?e? a domnului Cristian Borcea.“ Ing. Jurist Viorel Dr?gu?in, primarul comunei CRU?E?

06.06.2007. 00:11


pavel 11.05.2011. 11:07

sneapota niku 28.02.2008. 19:43

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password