CRISTEA rămâne în arest

O instan?? a Judec?toriei Târgu-Jiu a admis, mar?i sear? (2 decembrie), recursul procurorilor anticorup?ie ?i a prelungit perioada de arest preventiv a fostului director general al Complexului Energetic Turceni(CET), Dumitru Cristea, cu înc? 20 zile.

Dumitru Cristea a fost re?inut cu mai bine de dou? s?pt?mâni în urm? de procurorii Departamentului Na?ional Anticorup?ie(DNA), pe numele s?u fiind emis un mandat de arestare preventiv? pe o perioad? de 29 de zile, redus? ulterior de instan?? la 7 zile.

Procurorii Biroului Teritorial Târgu-Jiu, din cadrul DNA, efectueaz? cercet?ri penale fa?? de inculpatul Cristea Dumitru, fost director general al CE Turceni, în sarcina c?ruia s-a re?inut infrac?iunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, asimilat? infrac?iunii de corup?ie, prev?zut? de art.132 din Legea nr.78/2000.

Din Ordonan?a de punere în mi?care a ac?iunii penale întocmit? de procurori a rezultat c?, în cursul anului 2007, inculpatul a dat dispozi?ii personalului din subordine pentru a întocmi documente necesare în vederea achizi?ion?rii, recep?ion?rii ?i pl??ii unui utilaj terasier pe ?enile multifunc?ional, semnând documenta?ia de achizi?ie realizat? cu înc?lcarea dispozi?iilor legale privind achizi?iile publice, în condi?iile în care, ulterior, utilajul s-a dovedit a fi uzat ?i, prin urmare, neutilizabil. Prejudiciul astfel produs în dauna CET este estimat la peste 800.000 de lei, totodat? fiind ob?inute avantaje materiale pentru societ??ile comerciale Voron Trans SRL Media? ?i Tutto Mobili SRL Târgu-Jiu, aceasta din urm? controlat? de învinuitul Surup?ceanu Mugurel, fost prefect al jude?ului Gorj si deputat de Gorj in viitorul Guvern, prin persoane interpuse.

În aceea?i cauz?, procurorii Biroului Teritorial Târgu Jiu al DNA efectueaz? cercet?ri penale ?i fa?? de alte persoane implicate în activitatea infrac?ional? sus-men?ionat?.

03.12.2008. 12:31


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password