Craiova, batjocorită fără remuşcări de FRF

SPORT de C?t?lin PAS?RE

Craiova fotbalistic? valseaz? într-un ritm funebru, dictat de ignoran?a ?i prostia din fenomenul sportiv autohton. M? aplec, poate pentru ultima oar?, asupra acestui subiect delicat pentru c? fotbalul pentru mine a început din Cetatea Banilor, iar ora?ul vegheat de impozanta statuie a lui Mihai Viteazul î?i merit? locul în primul e?alon.

Sti?i cântecul lui Gil Ioni??, sun? cam a?a: “Eu atât a? vrea s? aflu, ar?tându-ne obrazul: Totu?i unde au fost românii, când a fost t?iat Viteazul?” Situa?ia e similar? dac? vorbim despre brandul Universitatea Craiova! Unde au fost fanaticii suporteri s? împiedice vânzare dup? vânzare unor indivizi lipsi?i de scrupule? S-au trezit în ceasul al doi?pelea, înjurându-l pe Craioveanu sau pe al?i “maximi” la stadion, doar pentru a poza în olteni b??o?i cu un spirit civic ascu?it care nu î?i încalc? principiile.

Au mirosit o “echip? politic?”, “o clon?”, f?r? s? ?tie c? acestui club sportiv nu-i poate fura nimeni identitatea. To?i se pricep acum la fotbal mai bine decât ?ia care au jucat, au antrenat ?i au adus cupe ?i campionate! Vi se pare ?ocant sau nu, CSUC are tot dreptul s? î?i redeschid? sec?ia de fotbal, dar într-o ?ar? normal?, existând deja o echip? Universitatea Craiova, acest lucru nu s-ar fi întâmplat.

V?zând îns? patimile “?tiin?ei”, care nu mai avea nici în clin, nici în mânec? ceva cu tradi?ia fotbalului oltean, oamenii au f?cut front comun pentru a salva corabia. Un om de afaceri compromis, Mititelu nu mai avea vreo speran?? s? apar? în fotbal, iar “ciupelile” nu au mai ?inut. Eticheta de echip? PSD este bizar? spre mizerabil?, dac? ne uit?m ce eforturi financiare s-au f?cut pentru a exista un club dup? un model profesionist cu autorit??i locale al?turi ?i foste glorii în organigram?. Putea s? fac? ?i Dan Diaconescu echipa asta, era singura cale!

R?mân îns? dezgustat de abuzurile Federa?iei Române de Fotal ?i de trep?du?ii care î?i iau voturile înapoi! Ce înseamn? afiliere provizorie? Ce înseamn? un loc acordat pentru performan?e sportive în Liga a II-a? Acum totul e ilegal, nu? Echipa nu mai are voie s? promoveze! Mai mult, situa?ia e dezb?tut? pe final de sezon! Federa?ia a înfipt primul cu?it în spatele Craiovei cu o dezafiliere fulger, cel pu?in dubioas?, care, în loc s? fac? bine fotbalului din Oltenia, l-a scos pe Mititelu o victim? a sistemului.

A p?rut o japc?, oamenii ne?tiind c? a?a-zisul finan?ator nu mai avea bani s? ?in? juc?tori sau echipe de fotbal în orice divizie. Apoi s-au for?at garduri, pentru a intra pe un stadion “deparazitat” de damigene, câini ?i broa?te! Asta nu e revolu?ie, e vandalism, iar r?zboaiele interne ?in doar de orgolii proste?ti. Universitatea e o stare de spirit, dar, din nefericire, românii nu mai sunt de ceva vreme spirituali. S? fie m?car ra?ionali! Craiova asta trebuie s? renasc?, din orice divizie o întoarce FRF!

02.05.2014. 22:18


CORB12 06.05.2014. 13:45

luca 06.05.2014. 10:02

JEAN 05.05.2014. 20:39

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password