Corectarea greşelilor

Agen?ii economici pot solicita corectarea gre?elilor materiale din deconturile de T.V.A., iar opera?iunea va fi realizat? în cadrul termenului de prescrip?ie de cinci ani, de la data de 1 ianuarie a anului urm?tor celui în care a fost depus documentul supus corect?rii, se spune într-un ordin al Ministerul Economiei ?i Finan?elor, prin care se aprob? instruc?iunile de corectare a erorilor materiale din deconturi.

Fiscul poate corecta deconturile de T.V.A. fie la ini?iativa speciali?tilor institu?iei, fie la solicitarea companiilor. Erorile de transcriere, respectiv  preluarea eronat? a sumelor din jurnale, inversarea unor cifre din sumele trecute în decont ?i preluarea eronat? a datelor din decontul perioadei fiscale anterioare pot fi corectate de Fisc.

Totodat?, A.N.A.F. poate rectifica erorile provenind din înscrierea în decontul de T.V.A. a sumelor solicitate la rambursare în perioada anterioar?, precum ?i înregistrarea în decont a diferen?elor de T.V.A. de plat? constatate dup? controale, contrar reglement?rilor legale.

Depunerea solicit?rii de corectare a erorilor dup? expirarea termenului de prescrip?ie constituie o recunoa?tere voluntar? a T.V.A. de plat? ?i taxa trebuie pl?tit?. Corectarea decontului de T.V.A. nu este posibil? pentru perioadele în care se deruleaz? inspec?ii fiscale

15.08.2007. 01:14


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password