Conversaţia

1. Nu monopoliza?i discu?ia. Chiar dac? ave?i talent de povestitor, chiar dac? a?i picat în diminea?a aceea de la Polul Nord. Desigur c? acolo a?i v?zut foci, balene, morse, pinguini ?i alte ciud??enii pe care ceilal?i nu le cunosc decât din poze, televiziune sau dintr-un film documentar. E oare un motiv ca s? vorbi?i neîntrerupt întreaga sear??

2. Evita?i s? începe?i majoritatea frazelor cu “Eu” ?i “Am… “. V-ar pune într-o lumin? nefavorabil?. Ar p?rea c? în mijlocul lucrurilor v? situa?i dv., adic? a?i fi centrul p?mântului.

3. Nu trage?i concluzii dup? fiecare afirma?ie a interlocutorilor dv. ?i evita?i generaliz?rile. Un caz auzit sau povestit atunci nu v? d? acest drept.

4. Vorbirea iute, “mu?carea” termina?iilor, tr?nc?neala repetat?, monoton? a aceleia?i idei, fie ea chiar genial?, conversa?ia t?r?g?nat?, afectat? – toate duc la rezultate sigure:

* dac? sunte?i gazd?- oaspe?ii se scuz? ?i v? p?r?sesc în grab?; e târziu, sunt obosi?i, locuiesc departe, se scoal? devreme, copilul…;

* daca sunte?i invitat- crea?i în jurul dv. un. vid; acest obicei repetat de câteva ori v? creeaz? o faim? de neinvidiat;

* dac? sunt nevoi?i s? v? suporte- cu prima ocazie au s? v? evite. S-au îmboln?vit. Sunt în provincie. Fac o partid? de pescuit…

5. Ave?i incertitudini în privin?a sensului unor neologisme? Ocoli?i-le ?i p?zi?i-v? de ele pân? nu le cunoa?te?i sensul real, felul ?i locul întrebuin??rii. Dându-le via?a pocit, e1e vor înconjura înc?perea, reîntorcându-se sub forma unor zâmbete ironice sau chiar sub o înf??i?are mai hada. De multe ori, în discu?ii, sunt pomenite denumiri geografice, numele unor actori, scriitori sau personalit??i ale vie?ii publice mondiale. Nu cunoa?te?i pronun?ia corect?? întreba?i: S? nu v? jena?i! Nimeni nu v? poate pretinde s? fi?i poliglot! Cu toate acestea ape1a?i ?i la dic?ionar.

6. Ave?i dreptate. Nu o dat?, ci de o suta de ori. Cu toate acestea nu întrerupe?i vorbitorul. Acest “bruiaj f??i?” voluntar sau întâmpl?tor produce o impresie penibil?. Cel întrerupt pierde firul ideilor, se enerveaz?, îi strica?i seara. Ave?i o p?rere contrar?? Perfect! St?pâni?i-v? ?uvoiul ideilor ?i cascada argumentelor pân? la sfâr?itul frazei. C?ci nu e fraz? s? nu aib?.. cap?t. Atunci expune?i-v? p?rerea lini?tit.

7. Sim?i?i c? nu rezista?i? Dori?i s? reabilita?i adevarul, fie ?i într-o problem? minor?? Atunci nu fi?i crud, ironic ?i violent în exprimare ?i formulare. Menaja?i femeile ?i vârstnicii de astfel de ie?iri ?i nu face?i excep?ie nici cu ceilal?i oaspe?i. Vorbind calm sunte?i mai degrab? ascultat, c?ci limba dulce, mult aduce!

8. În timp ce-i vorbi?i interlocutorului, privi?i-l în ochi, privirea în laturi sau aiurea creeaz? impresia de om nesincer sau distrat;

9. În formularea ideilor folosi?i-v? numai de arsenalul vocabularului; nu folosi?i ca auxiliare degetele, mâinile sau uneori chiar picioarele.

10. Sus?inerea afectiv? a p?rerii e necesar?, dar nu e suficient? ?i nici eficient?. Demonstra?ia se cl?de?te cu argumente logice, ra?ionale.

11. Nu v? aprinde?i în toiul discu?iei ?i nu promite?i lucruri pe care nu le pute?i îndeplini; ve?i fi socotit un om u?uratic etc.;

12. Nu contrazice?i de dragul originalit??ii; nu aproba?i lucruri de care nu sunte?i sigur, dar nu e recomandabil nici s? le respinge?i frontal uneori;

13. Adversarul a avut mai multe argumente; în plus, e mult mai documentat. Deci, a?i fost învins pe câmpul de b?taie” al vorbei. Nu v? p?r?si?i interlocutorul cu aer de om jignit. Întrerupe?i discu?ia politicos sau – ceea ce e mai greu – l?sa?i-v? convins.

14. În conversa?iile în grup, vorbe?te tu mai pu?in decât ceilal?i. A vorbi pu?in, nu înseamn? incultur? sau prostie ci, t?ria personalit??ii.

15. Când e?ti într-un contact de stabilire a unei rela?ii noi, vorbe?te tu întâi, fiind îns? atent s? “prinzi” momentul de a-i da cuvântul celuilalt: acesta este lucrul cel mai important.

16. Nu pune niciodat? întreb?ri cu privire la aspecte negative ce apar?in partenerului de conversa?ie sau vreunei persoane mult apropiate acestuia (“De ce boal? sufer? so?ul t?u?”; “Cum n-ai luat examenul?”; “N-aveai decât un an de la c?s?torie, ai ?i divor?at?”).

17. Ocole?te orice forma de bârf?. N-o rosti ?i nici n-o asculta!

03.09.2008. 09:28


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password