Control la Tribunal de la Consiliul Superior al Magistraturii

encescuTribunalul Gorj are parte de un control din partea Consiliului Superior al Magistraturii, primul de acest gen în ultimii ani. Noul pre?edinte al instan?ei supreme din jude?, magistratul Florin Encescu, nu î?i face probleme în privin?a echipei de inspectori care va veni la Târgu Jiu, acesta spunând c? sunt multe lucruri care trebuie clarificate cu ocazia acestui control.

Echipa de inspectori a CSM va veni în aceast? diminea?? la Târgu Jiu, controlul efectuat la Tribunal fiind primul care are loc la instan?a gorjean? dup? instalarea în func?ie a noului pre?edinte Florin Encescu, dar ?i din ultimii ani. Proasp?tul pre?edinte ?i-a intrat în pâine la mijlocul verii, dup? ce a câ?tigat un concurs destul de dificil ?i la care a concurat inclusiv fostul pre?edinte Gheorghe Miru??. Inspectorii Consiliului Superior al Magistraturii vin acum la Tribunal în cadrul unui control tematic, Encescu dând asigur?ri c? nu este unul de fond, ci unul în cadrul c?ruia se va face un inventar al problemelor cu care se confrunt? instan?ele din jude?.

„Este un control tematic, nu unul de fond ?i asta este bine s? fie în?eleas? de toat? lumea. Vom încerca împreun? cu inspectorii s? estim?m necesarul de personal pentru c? avem probleme mari la acest capitol. V? dau doar un exemplu, la grefieri coeficientul de acoperire este de 0,38 din 1, ceea ce spune mult. La judec?tori avem iar nevoie de personal. Aici avem doi colegi care se pensioneaz?, un post este suspendat, altul este ocupat prin deta?are. Schema cu magistra?i este incomplet? de ani de zile, iar colegii mei au foarte mult de munc?, mai ales c? în ultimii ani a crescut foarte mult ?i num?rul celor care apeleaz? la justi?ie pentru rezolvarea problemelor pe care le au”, a men?ionat pre?edintele Tribunalului Gorj.

Controlul CSM vine la Târgu Jiu la scurt timp dup? ce pe sc?rile Tribunalului Gorj s-a desf??urat ?i un protest spontan al celor nemul?umi?i de felul în care li s-a împ?r?it dreptatea. Mai întâi a fost o femeie care a amenin?at c? î?i d? foc, apoi c? intr? în greva foamei, dup? care pân? la 10 persoane i s-au al?turat în diferite zile pentru a-i huidui pe magistra?i ?i a le contesta deciziile. Florin Encescu spune c? inspectorii CSM nu au nicio treab? cu nemul?umi?ii care zilele trecute au stat pe sc?rile Tribunalului. „Nu e nicio leg?tur? între controlul de acum ?i protestele despre care vorbi?i dumneavoastr?. De altfel, doamna era nemul?umit? de neredactarea mai rapid? a unei decizii, dar inspectorii CSM, v? repet, vin pentru un control tematic ?i nimic mai mult”, afirm? Encescu.

O echip? a CSM a venit ultima dat? la Târgu Jiu la Parchetul de pe lâng? Tribunalul Gorj în iarna anului trecut. Fostul prim-procuror Emil Mo?a fusese atunci reclamat la Consiliul Superior al Magistraturii, la finalul controlului inspectorii dispunând schimbarea acestuia din func?ie. Mo?a a apelat apoi la toate c?ile legale pe care le avea la dispozi?ie pentru a schimba decizia inspectorilor, îns?, în cele din urm?, el ?i-a pierdut func?ia, iar hot?rârea celor veni?i în control a r?mas de neclintit.

Gigi Ciuncanu

22.10.2008. 06:17


Dumitru-Veronica 27.03.2010. 14:06

Dumitru Veronica 12.09.2009. 12:33

sa meditati, rugandu-va la judecata DIVINA
Wednesday, September 2, 2009 7:23 PM
From:
“Dumitru Veronica”
Add sender to Contacts
To: tribunalul-gorj@just.ro

CRIM? PROTEJAT? – DUMITRU AURELIAN –
fost DIRECTOR BANCA AGRICOL? – SUCURSALA GORJ,
*******************************************************
(Anticipat, la cerere, s-a pensionat
Când, politic, pe Carabulea, “CHEIA” l-a promovat,
C?ci, cu Sergiu Medar, este cumnat.
Dup? ce, faptele lui Carabulea, a sesizat, s-au verificat,
R?spuns, la cercetare, f?r? s? i se fi comunicat,
În nici 2 s?pt?mâni, pe marcaj pietonal e accidentat.
Din strad?-i luat, în familie nu-i anun?at.
Uciga?ul, imediat, cu AUDI 80, B-12-NMJ, premiat.)
**************************
ZBUCIUMUL V?DUVEI
(ÎN MEMORIA SO?ULUI. 10 ANI DE LA DECES: 17.12.2008; accidentat în 29.11.1998)
*****
1. Singur? m-am implicat,
Cercet?ri am efectuat
?i, nelegiuiri am constatat.
FIIN?A DRAG? fiindu-mi omorât?,
Demnitatea ?i onoarea-i murd?rit?
De persoane autorizate,
Prin abuz, falsuri fiind consemnate.
*****
2. Cerere legal – am formulat,
În dosarul nr. 1328/P/1999 instrumentat,
Actul de U.P. l-am contestat,
Sentin?a de revizuit am consemnat.
În termen legal, ?efului ROIBU m-am adresat.
Primirea CERERII, s-a confirmat
În 25.04.2003, cu dosarul ata?at,
Cu probe, în 110 file documentat.
Încercarea de a-l ascunde, am constatat.
În 09.06.2003, în poarta lor am protestat.
În audien?? special? m-au chemat.
S? renun? la protestare
C? se va face rezolvare,
A fost a lor rugare.
MO?A, cu rezolvarea s-a-mputernicit.
Dar, de atunci, el m-a tot min?it.
Dosarul respectiv de ei a fost pitit.
La orice cerere din audien??,
Îmi comunic?, prin coresponden??
Minciuni ?i falsuri consemnate,
F?r? a-mi r?spunde la cele solicitate.
De?i, s?pt?mânal 2-3 zile am efectuat
Audien?e la ROIBU, MO?A ?i al?ii, unde am solicitat
Prin cereri scrise, ce sute s-au adunat:
Nr. de înregistrare ?i cererea cum s-a solu?ionat?
****
3. Cu plângere la IPJ, în 19 martie 2003, m-am adresat,
Desp?gubirea la ASIROM de verificat.
Abuzuri, falsuri, în?el?ciune, au constatat.
Întocmire RECHIZITORIU ?i trimitere în judecat? au înaintat,
Dosarul la Parchet, cu nr.1268/P/01.10.2003 fiind înregistrat.
Dar aici, dosarul a fost falsificat,
Probele s-au sustras ?i modificat.
ORDONAN?A nr. 1268/18 Nov.2003 MO?A a dat
Pe cei de la ASIROM de U.P i-a salvat.
Dar mie, în aceea?i zi, mi-a comunicat:
„Cercet?rile se continu?”, apoi am constatat,
marele FALS prin abuz de MO?A dirijat.
Prin material disjuns (?!) dat spre cercetare,
La nr. 1505/P/2003 având înregistrare,
Procurorului CONSTANTINESCU-n rezolvare.
Din 18 NOV 2003, abia dup? decembrie 10, zise.
Gândirea lor fiind: „fapta se prescrie”.
Lui CONSTANTINESCU f?r? a-i înmâna,
Vre-o cerere depus?-n termen, de a mea.
Acestuia, sarcin? i s-a ordonat.
În 19 decembrie 2003 el m-a audiat.
Declara?ie, în scris, eu am dat,
Suferin?a pe hârtie am consemnat.
Nou? (9) luni MO?A a a?teptat
?i, în 27.09.2004 el „a f?tat”
REZOLU?IE nr.1505/P/2003, ca fiind prescrise
Faptele de MANOLE ?i B?T?IO?I comise.
Contesta?ie eu am formulat.
În REZOLU?IE nr. 4815, PCA Craiova, prescrip?ia a p?strat.
Declara?ia din 19.12.2003, aici fiind relatat?,
Ca plângere a mea, întârziat?.
Dup? ce, 5 ani trecuser?
?i faptele se prescriser?.
A?a am fost eu în?elat?
De prim proc. MO?A, în REZOLU?IA dat?.
Ce sigur, în a lui PROMOVARE
S-a angajat cu aceast? REZOLVARE.
În dosarul nr. 1505/P/2003, prin cercetare,
MO?A, trebuia s? dispun?: ANULARE,
Art. 85 al.(1) C.P. ?i 335 C.P.P., având aplicare.
În Rezolu?ie nr.1505/P/27.09.2004, a fi prescrise-s nejustificate,
Pentru B?T?IOSU Alin, complice la fals ?i uz de fals,
Fapte penale, în perioada de-ncercare, depistate.
*****
4. Dup? suspendare, de desp?gubire-a beneficiat,
Iar Instan?a, prin s. p. 2256/09.05.2005, s-a pronun?at.
MO?A, a dat 264/P/2005, ca num?r de înregistrare,
Cu t?ierea nr. 5321/2005 dat dosarului în judecare,
De Instan??, prin s. p. 2256/09.05.2005, trimis în rezolvare.
Cu „art. 447 c. p. p.” pe s. p. nr. 2256, men?ionat,
La care, art. 83 C. P., se impune aplicat ?i coroborat.
Pentru art. 215, 246 ?i 289 C. P., ca fapte penale,
S?vâr?ite de B?T?IOSU, în perioada de-ncercare.
Cu rezolu?ie, nr. 264/P/26.07.2005, de conexare,
Prin concluzii, FALSE, de MO?A, consemnate:
Agent MANOLE ?i B?T?IOSU, au aceea?i identitate!!!
Num?rul 5321 în nr. 264/P/2005 a fost transformat.
Ulterior, la CURTEA de APEL Craiova, s-a premeditat
?i, tacit, a DISP?RUT, dosaru-n nr. 264/P/2005, falsificat.
S. P. nr. 2256, ascuns?, nepus?-n aplicare,
Totodat? ?i CEREREA de REVOCARE.
*****
5. Ultima scrisoare, de SO?, redactat?,
Prin cercet?rile dispuse, inten?ionat „uitat?”.
Totul în dosar nr. 1613/P/2002, dirijat ?i aranjat,
De aceea?i, SICHITIU ?i FILIP, ce, de accident s-au ocupat.
De penal, Ionel CARABULEA – i protejat.
Lct. FILIP, nevasta, de acesta i s-a angajat,
Iar proc. SICHITIU, în achitare credite, favorizat.
Apoi, MO?A cu-a lui soa??, personal s-au preocupat.
?i, prejudiciul constatat, a-l pl?ti, nu l-au obligat.
Prin 278 C.P.P. instan?a s. p. 4800 a dat:
CARABULEA trebuie cercetat.
Sentin?? de care nu s-a dispus
?i Ordonan?a nr. 265/II/2/2005, fals?, au emis,
C? a mea plângere, în s. p. 4800 s-a respins!!!???
O nou? cerere, Instan?ei adresat?,
În dosar penal nr. 5357/318/2006, înregistrat?.
Cu dec. 2709/25.10.2007, s. 4330 e casat?,
Dosarul trimis, Judec?toriei, în rejudecat?.
Cu s. nr. 6243/15.09.2008, prejudiciul constatat,
Instan?a, dispunând s? ne fie achitat.
Dar, recurs ?i, dosarul, ajunge-n solu?ionare,
La aceea?i MAGISTRA?I, care cu d. 2709, au dispus rejudecare!!!
Dosarul, prime?te num?r nou, ca de prim? Instan??,
?i, cu decizia 3481, sentin?a 6243 este desfiin?at?,
Eu, cu fiica, ?i-aici, de JUSTI?IE-ngenunchiat?.
*****
6. La accident, salvarea, pentru urgen??, n-au chemat,
Ci, cu finul TRUFELEA, la spital, pe so? au transportat.
În dosar nr. 3895/P/2003, cercet?rile le-au tot amânat,
La F.O.C., Colegiul Medicilor cu dec. 7/2003, tratament n-a constatat.
Ulterior, fil? cu tratament, în fals, dr. B?LEANU a fabricat,
Tratament, de nici-un medic (nici de el), parafat.
Cu aceasta, la MINA MINOVICI, au aranjat,
?i, RAPORT nr. A 5/2468/2004, în fals s-a eliberat.
Cercetarea dup? fila fals? ?i A5, au efectuat.
Expertiza scrisurilor ?i detectorul au refuzat,
Dr. B?LEANU Vasile, de penal este salvat.
Cercet?ri, am solicitat,
Cu primirea în Craiova, coroborat.
Aici, so?ul la 0:30 fiind înregistrat
Cu HALEN? ALCOOLIC? ?i Alcool +, redactat,
Probe, în acest scop, f?r? s? fi existat,
Nici pe BILET de TRIMITERE consemnat.
Oare, pe drum, în salvare, s – a – mb?tat !?
În cercet?ri, anularea acestor falsuri, s-a refuzat,
De cei din Craiova, ce dosarul nr. 2062/P/2004, au instrumentat
*****
7. Practica din vechime, de INSTAN?E-i aplicat?,
În cazul OMAR HAYSSAM, nefiind prima dat?.
Prin adrese false, sentin?ele-s eliberate,
În dosarele nr. 5201/1999 ?i nr.3659/2000, judecate,
De Instan?e, ce pentru inculpat, s-au l?sat manevrate.
*****
8. Sesizând, de fals, abuz, trafic, sunt cercetate,
AV. COJAN ?i consilier? B?T?IOSU, dar, protejate.
Dosarul de cercetare nr.106/P/2001, falsificat.
Probele din el s-au pitulat,
Filele s-au re-re-renumerotat.
Rezolu?ie nr.1797/II/2/2004, fiindu-mi comunicat
De MO?A, în fals, emiterea ei, nefiind adev?rat?.
*****
9. La 4 (patru) ani de la deces,
În 17.12.2002, la mormânt am mers.
Având ochii-nl?crima?i ?i sufletul îndurerat,
Cu memoriile, ce autorit??ile le-au pitulat.
În întregime, mormântu-am îmbr?cat,
Ca protest, PRESA l-a mediatizat.
La ora 19:00, de OBSERVATOR, prezentat.
În zadar, pe nimeni din LEGE, n-a deranjat.
*****
10. Ulterior, MO?A m-a condamnat,
De 278 C.P.P. abuziv s-a ajutat.
La judec?torie el a dirijat,
Plângeri peste 15 ce i-am adresat,
F?r? a le fi înregistrat ?i solu?ionat.
Ac?iune în instan?? formulat?,
La u?? po?ta?ul: „iar sunte?i citat?!”
?i a?a sunt rezolvate,
Faptele penale de MO?A-s protejate.
Zilele-n instan?? fiindu-mi scurtate.
*****
11. Toate cele prezentate, le-am întâmpinat,
Dup? ce, accidentul, ei îl consider? ”solu?ionat”.
În seara accidentului martor principal e audiat,
Care, în declara?ie scris?, TRAGEDIA a detaliat.
Declara?ie de FILIP ?i SICHITIU pitulat?,
Dovedit? c?, cu 15 , a fost numerotat?.
Martor care, în 2005 a reap?rut,
Dup? ce, al meu protest din 04.04.2005, MEDIATIZAT, a v?zut.
În dosarul nr. 1328 /P/1999, familia-i neascultat?,
În RECHIZITORIU, netrecut?, a fi citat?.
Nici nu se consider? c?-i parte v?t?mat?.
Judecarea, f?r-aceasta s-a dorit.
Necitat?, în Instan? – am ap?rut
?i, p?r?i civile ne-au constituit.
„CULP? COMUN?” s? ob?in?, s-a-ncercat,
Când, A6/03.12.1998 în dosar 5201/1999, au ata?at.
Adres?, prin care plt. MANOLE a comunicat,
Accidentul în fals, la ASIROM, fiind înregistrat,
Precum c?, SO?UL, de accident e vinovat,
C?ci, ”a traversa, prin loc nepermis, s-a angajat”
?i, desp?gubirea, de familia uciga?e s-a ridicat.
Prima sentin?? nr. 3066/1999, de Tribunal-i anulat?,
Pedeapsa penal?, acordat?-i nejustificat?,
Prin adresa de solicitare, ce figureaz? ”nedatat?”.
?i, dosarul e restituit la o nou? judecat?.
Dorin?a criminal? e tot mai mare
De ”CULP? COMUN?”, în noua judecare.
C? ”art. 49 lit. h” din Rechizitoriu are coroborare
Cu adresa A6 /03.12.1998, de comunicare
?i, a martorului TUDOR FLORIN, relatare,
C?ruia, Instan?a în dosar 3659/2000, i-a dat ascultare,
Declarând c?, SO?UL: “alcool consumase, era beat
?i, pe picioare nu se ?inea când, de jos, l-am ridicat”.
Pentru uciga?, s. p. 3840/2000 în rejudecare s-a dat,
IDENTIC? cu prima ?i, iar de Tribunal s-a desfiin?at,
Cu o nou? adres?, fals?, care, ulterior s-a anulat.
În final, cu decizia 512/R/20.09.2001, e condamnat,
La 3 ani cu suspendare, pe durata de 5 ani, i-au acordat.
Art. 81 (4) C. P. ?i art. 346, 348 C. P. P. n-au respectat,
Prejudiciul ?i nici renta, f?r? s? fi achitat.
Doar de prev. art. 83 C. P., pe inculpat, l-au aten?ionat.
*****
12. În eviden?e, reabilitarea au invocat,
F?r? ca INSTAN?A s? se fi pronun?at.
Când, în 05.05.2006, cazierul, i l-am cunoscut, curat.
C?ci, opera?iunea condamn?rii, n- au efectuat.
De obliga?iile civile, nimeni nu l-a-ntrebat,
Pe noi, p?r?i v?t?mate, nu ne-au ascultat.
De?i, termenul de 5 ani nu s-a-mplinit.
Eu, v?duv?, dup? nenorocire, pensionat?,
Medical, cu o MINOR?, de LEGI, neprotejat?.
*****
13. Plângere penal-am formulat,
Declara?ia, a fi mincinoas?, s-a constatat.
Cu amend? administrativ?-i sanc?ionat,
Martorul TUDOR FLORIN, de anchetatori-i protejat,
În dosarul nr. 3782/P/2000 instrumentat.
*****
14. La emisiunea OTV am apelat,
DDD-18 iulie 2004, când am prezentat,
Marile falsuri ?i dosarul pitulat.
În direct, prin telefon, a intrat
D-na GABRIELA GHI??, care, a reprezentat
PARCHETUL GENERAL ?i, în audien?? m-a chemat.
În 19.07.2004, în a’ mele dosare, s-a documentat.
LUCRARE special?, s? i se depun?, a solicitat,
D-lui AVOCAT, la care, a m?-nso?i, am apelat.
În 20.07.2004 la nr. 21769, i- au înregistrat,
Lucrarea, ce d-na PRIM ADJUNCT, i-a solicitat.
Prin angajamentul dat: „totul va fi solu?ionat”,
C?, dosarul respectiv va fi g?sit,
Chiar în p?mânt, ROIBU de va fi scotocit.
Angajament, uitat, nesolu?ionat,
Nici pân? azi, vreun r?spuns comunicat.
*****
15. În 30.09.2004 la DDD am revenit,
Cu dosar de aprox. 500 file construit,
Cu probe, prin care am documentat,
Lucrarea nr. 21769, ce anterior, a solicitat,
Dosar ce, în emisiune am prezentat
?i, la nr. 28437/01.10.2004, PARCHETUL GENERAL l-a înregistrat,
D-nei GABRIELA GHI??, fiindu-i adresat.
Dar, asemenea la GORJ ?i ?sta-i pitulat.
S? nu cred c?, ACCIDENTU-i dirijat ?i protejat!?
?i, GABRIELA GHI??, pentru a mototoli cazul, la OTV, a intrat.
*****
16. Prin s.p. nr. 3073/05.07.2006, cererea ni s-a admis
Cu revocarea suspend?rii ?i, efectuarea deten?iei de 3 ani,
De B?t?iosu Alin, c?ci, nu s-a achitat de bani,
Înainte de-mplinirea termenului de 5 ani.
Dar, surpriza-i ?i mai mare, culminant?,
Când, sentin?a, de procurori, în fals, e apelat?,
Invocând c?, pedeapsa-i gra?iat? ?i reabilitat?.
De TRIBUNAL, apelul PARCHETULUI, s-a aprobat,
Înscenând c?, din sept. 2003, pedeapsa-i gra?iat?.!!!
De?i, nu s-a pronun?at Instan?a de judecat?. (!!!)
Din nou, CRIMA, de MAGISTRA?I, e protejat?.
Familia victimei, de JUSTI?IE – ngenunchiat?,
Cu noi cheltuieli de judecat?, statului îndatorat?.
*****
17. Ferici?i voi v? considera?i,
Cei ce legea o instrumenta?i
Pe f?ptuitori s?-i proteja?i,
Cu cei în caz, de voie, implica?i.
Dar, de DUMNEZEU nu ve?i fi ierta?i.
?i mo?tenitorii v? vor fi blestema?i,
De-al meu ZBUCIUM, fiind urma?i.
?i, de-ai ORFANEI ochi înl?crima?i.
Amintindu-?i cum, dintr-o dat?,
De copil?, fericirea-i fu curmat?.
Jalnic întrebându-se: UNDE E?TI TAT????????…….?????
V?duv?: Veronica Dumitru,

Dumitru Veronica 12.09.2009. 11:36

bagiu virgil 29.10.2008. 15:03

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password