Contractul dintre BERD şi CET, aproape finalizat

Negocierea contractului de împrumut dintre Complexul Energetic Turceni (CET) ?i Banca European? pentru Reconstruc?ie ?i Dezvoltare (BERD) este aproape finalizat?. În present, avoca?ii celor dou? p?r?i pun la punct ultimele detalii ale câtorva clauze
contractuale asupra c?rora p?r?ile au convenit deja de principiu. Comisia de negociere a CETare convingerea c? acest contract va fi semnat în cursul lunii iulie 2009. Împrumutul se ridic? la 170 de milioane de euro, iar banii urmeaz? a fi folosi?i pentru lucr?rile de modernizare ale grupului energetic 6.
Procesul de ob?inere a finan??rii pentru modernizarea grupurilor energetice 3 ?i 6 de la Termocentrala Turceni au început în anul 2006 ?i a fost tergiversate, în mod nejustificat, pân? la finalul anului 2008.
În lua februarie a anului 2009, noua conducere a CET, director general în acea perioad? fiind Ionel Man?og, a decis reluarea negocierilor cu BERD, considerând investi?iile în modernizarea celor dou? blocuri energetice ca fiind vitale. Negocierile au fost reluat pentru finan?area unui singur grup, întrucât analiza pie?ei financiare ar?ta cu nu se va putea ob?ine un împrumut la valoarea finan??rii ambelor grupuri.
Negocierile cu BERD s-au desf??urat în condi?ii normale, f?r? nici un fel de incident, cu dorin?a reciproc? ?i dovedit? de ambele p?r?i de a semna acest contract.
Fiind vorba de un contract deosebit de complex, a c?rui structur? s-a schimbat prin trecerea finan??rii la un singur grup, au fost necesare schimb?ri care s? permit? CET atât continuarea finan??rii moderniz?rii grupului 6, dar ?i a celorlalte obiective majore de investi?ii din domeniul minier ?i energetic. Astfel, pentru c? împrumutul contractat acum este mai mic fa?? de cel pentru care s-a început negocierea în 2006, comisia de negociere a reu?it modificarea unor clause ini?iale, astfel încât CET s? poat? contract ape viitor alte credite, necesare atât pentru modernizarea grupului 3, cât ?i pentru investi?ii necesare în minerit.
Ministerul Economiei a fost permanent informat despre evolu?ia procesului de negociere ?i a sprijinit efectiv comisia de negociere a CET în sus?inerea obiectivelor stabilite.
În present, avoca?ii celor dou? p?r?i definitiveaz? ultimele detalii ale contractului de împrumut în valoare de 170 de milioane de euro, acordat de BERD în cadrul unei sindicaliz?rirealizate cu alte ?ase b?nci comerciale, se arat? într-un comunicat de pres? remis presei, de c?tre CET

03.07.2009. 13:34


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password