Contractele pentru energie ieftină de la Hidroelectrica, analizate de CE

Comisia European? analizeaz? posibilul ajutor de stat acordat pentru Oltchim, închiderea minelor de aur ineficiente, dar ?i contractele încheiate de Hidroelectrica pentru furnizarea de energie la tarife reduse cu Alro ?i Mittal, a declarat vineri comisarul european pentru Concuren??, Joaquin Almunia.

“Comisia European? analizeaz? posibilele subven?ii indirecte acordate la Alro ?i ArcelorMittal prin reducerea pre?ului la electricitate de la Hidroelectrica. Analiz?m, de altfel, posibilele subven?ii indirecte acordate prin contractele de furnizare a energiei de c?tre Hidroelectrica pentru anumi?i distribuitori cu am?nuntul. Consumatorii industriali din alte sectoare sunt afecta?i pentru c? pl?tesc un cost suplimentar distorsionat de aceste contracte. (.)Prin tarife reduse la electricitate pentru anumite firme se reduce pre?ul de cost la beneficar, dar sunt periculoase pentru concuren?a pe pia??”, a precizat comisarul european pentru Concuren?? ?i totodat? vicepre?edinte al Comisiei Europen, Joaquin Almumia.

Comisarul european a ar?tat c? subven?iile indirecte nu sunt solu?ii adecvate pentru rezolvarea sectoarelor sensibile nici în România, nici în alte regiuni, chiar dac? condi?iile economice actuale nu sunt favorabile. El a mai precizat c? în aten?ia CE se mai af?? un posibil ajutor de stat acordat companiei Oltchim, considerat de Almunia “un caz complex”, precum ?i închiderea minelor de aur.

“România a f?cut eforturi mari de restructurare ?i privatizare a siderurgiei. (.) Discut?m cu autorit??ile române în leg?tur? cu Oltchim, un caz complex. Autorit??ile române ne-au notificat inten?ia de a închide minele de aur care nu mai asigur? o competitivitate suficient?. Apreciem faptul c? omologii români ne-au pus la dispozi?ie toate informa?iile legate de Oltichim, dar ?i notificarea privind minele de aur”, a men?ionat oficialul european.

Almunia a amintit ?i de sectorul aviatic, explicând c? exist? aeroporturi regionale neprofitabile, sus?inute din banii contribuabililor, iar ajutorul acordat companiile aeriene low cost ridic? probleme de concuren??.

” Pe lâng? aeroporturi, ajutorul acordat operatorilor aerieni low-cost ridic? probleme de concuren?? pentru c?, de?i uneori se poate ajuta consumatorul, poate crea distorsiuni în rela?ie cu alte companii din segment”, a mai spus comisarul european.(money.ro)

24.10.2011. 11:40


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password