Contract cu obligaţii şi sancţiuni pentru candidaţii la preşedinţie

Casa de avocatur? Coltuc lanseaz? modelul de contract al viitorilor pre?edin?i, pe care ace?tia ar trebui s? îl încheie cu România.
Avocatul titular Coltuc precizeaz?: “Ne-am s?turat ca de fiecare dat? s? auzim promisiuni, care ulterior nu se respect?. Moral ?i juridic noi propunem ca fiecare candidat s? aib? drepturi ?i obliga?ii, iar promisiunile f?cute s? aib? o sanc?iune dac? nu sunt respectate”.

Un contract în România este un acord liber consim?it între dou? sau mai multe persoane fizice sau juridice, în scopul na?terii, modific?rii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri
La spe?a noastr? exist? dou? p?r?i: candida?ii la pre?edin?ie ?i cet??enii cu drept de vot.
Promisiunile f?cute de c?tre viitorii candida?i ar trebui s? fie încadrate la promisiune public? de recompense din punct de vedere legal – act juridic unilateral de obliga?ii.
Noi propunem încheierea unui contract cu drepturi ?i obliga?ii pentru cele dou? p?r?i.
De asemenea, propunem ca nerespectarea promisiunilor f?cute de c?tre candida?i s? fie considerate ca fiind o form? de s?vâr?ire a infrac?iunii de în?el?ciune – art.215 C.Pen. ?i anume inducerea în eroare a aleg?torilor cu inten?ie.

Model de contract al pre?edin?ilor cu România

CONTRACTUL PRE?EDIN?ILOR CU ROMÂNIA

I. P?R?ILE CONTRACTANTE
1.1 Candida?ii la pre?edin?ie: Crin Antonescu – PNL, George Becali – PNG, Kelemen Hunor – UDMR, Corneliu Vadim Tudor – PRM, Mircea Geoan? – Alian?a PSD+PC, Traian B?sescu, Ovidiu Iane – Partidul Ecologist Român, Remus Cernea – Partidul Verde, Constantin Rotaru – Partidul Alian?a Socialist?, Constantin Ninel Potarca, Sorin Oprescu, Gheorghe Eduard Manole în calitate de PRESTATORI
1.2. Cet??enii cu drept de vot BENEFICIARI au convenit s? încheie prezentul contract, cu respectarea urm?toarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului îl reprezint? promisiunile facute în campania electoral?

III. TERMENUL CONTRACTULUI
3.1. Contractul se încheie pe o durat? de 5 ani începând de la data de 01.01.2010 – 01.01.2015.

IV. OBLIGA?IILE P?R?ILOR
4.1. Prestatorul de servicii se oblig?:
– s? respecte promisiunile electorale f?cute în timpul campaniei ?i în timpul mandatului.
– s? se ab?in? de la orice scandal politic
– s? aib? o obliga?ie de rezultat pentru scoaterea ??rii din criz? economic?
4.2 Beneficiarul are obliga?ia principal? de a participa la alegerile pre?edin?iale

V. FOR?? MAJOR?
5.1. Nici una dintre p?r?ile contractante nu r?spunde de neexecutarea la termen sau/?i de executarea în mod necorespunz?tor – total sau par?ial – a oric?rei obliga?ii care îi revine în baza prezentului contract, dac? neexecutarea sau executarea necorespunz?toare a obliga?iei respective a fost cauzat? de for?a major?, a?a cum este definit? de lege.

SANC?IUNI

– Neîndeplinirea obliga?iilor, îndeplinirea cu întârziere, îndeplinirea corespunz?toare de c?tre prestator duce la pierderea mandatului de pre?edinte în termen de 10 zile de la scaden?a
– Prestatorul care nu a îndeplinit aceste obliga?ii nu poate participa la alte alegeri pre?edin?iale viitoare.
www.coltuc.ro

26.01.2011. 14:35


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password