Consultări între preşedintele Iohannis şi partidele parlamentare, la Palatul Cotroceni

Consult?rile pre?edintelui Klaus Iohannis cu partidele parlamentare, pe tema încheierii unui acord politic cu scopul asigur?rii, în anul 2017, a unui prag minimal de 2% din PIB pentru Ministerul Ap?r?rii Na?ionale, au început, la Palatul Cotroceni, prima delega?ie fiind cea a PSD-ului.

Prima delega?ia care a intrat la consult?riel cu ?eful statului este cea a PSD, condus? de premierul Victor Ponta, ?i din care mai face parte Mircea Du??, Valeriu Zgonea, Liviu Dragnea ?i Darius Vâlcov.

Al?turi de ?eful statului, la discu?ii particip? consilierii Dan Mihalache, George Scutaru, Cosmin Marinescu ?i Andrei Muraru.

Este de a?teptat ca la finalul fiec?rei runde de discu?ii, reprezentan?ii partidelor s? fac? declara?ii de pres?, la Palatul Cotroceni.

De asemenea, este posibil ca la finalul consult?rilor, ?eful statului s? fac? o declara?ie de pres?, în care s? prezinte concluziile discu?iilor cu reprezentan?ii partidelor din Parlamentul României, pe tema finan??rii Armatei.

Întâlnirea pre?edintelui Klaus Iohannis cu partidele parlamentare vine la o s?pt?mân? dup? ce pre?edintele Iohannis a anun?at c? una dintre priorit??ile mandatului s?u, în perioada urm?toare este g?sirea de solu?ii pentru cre?terea bugetului Ap?r?rii.

”Voi declan?a consult?ri cu toate partidele parlamentare, pentru încheierea unui acord politic, cu scopul asigur?rii, în anul 2017 a unui prag minimal de 2% din PIB, pentru Ap?rare”, anun?a Iohannis, la ceremonia de învestitur? a noului ?ef al Statului Major General al Armatei. ”Mai mult, propun tuturor factorilor politici, atât de la guvernare cât ?i de la Opozi?ie, s? î?i asume clar men?inerea acestui minim obiectiv pentru cel pu?in zece ani, astfel încât s? asigur?m predictibilitatea cheltuielilor, mai ales în ceea ce prive?te preg?tirea ?i programele de înzestrare”, mai spunea ?eful statului.

Potrivit programului consult?rilor, ?efului statului discut? mai întâi cu delega?ia PSD, între 10.00 ?i 10.30.

De la 10.45 la 11.15 vor intra la consult?ri reprezentan?ii Partidului Na?ional Liberal.

Între 11.30 ?i 12.00 pre?edintele Iohannis va discuta cu Uniunea Na?ional? pentru Progresul României, iar între 12.15 ?i 12.45 cu reprezentan?ii Partidului Conservator.

De la 13.00 la 13.30 este programat? discu?ia cu Uniunea Democrat? Maghiar? din România, iar de la 13.45 la 14.15, cea cu Grupul parlamentar al minorit??ilor na?ionale, urmând ca în finalul consult?rilor, de la 14.30 la 15.00 s? intre la discu?ii reprezentan?ii Partidului Poporului – Dan Diaconescu.

mediafax.ro

12.01.2015. 02:55


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password