Construcţiile de locuinţe în trimestrul IV şi anul 2009

În trimestrul IV 2009 au fost date în folosin?? 22931 locuin?e, în sc?dere cu 4820 locuin?e,
fa?? de anul 2008.
În anul 2009 au fost terminate 61101 locuin?e, în sc?dere cu 3313 locuin?e, fa?? de anul
2008.

Pe medii de reziden??, atât în trimestrul IV 2009 cât ?i în trimestrul IV 2008, cele mai multe
locuin?e au fost construite în mediul rural, 53,6 %, respectiv 53,8%.
Reparti?ia pe fonduri de finan?are a locuin?elor terminate relev? faptul c?, fa?? de trimestrul IV
2008, în trimestrul IV 2009, a sc?zut num?rul locuin?elor realizate din fondurile private cu 4857
locuin?e, iar num?rul locuin?elor realizate din fondurile publice a crescut cu 37 locuin?e.
Distribu?ia în profil regional subliniaz? o sc?dere a num?rului locuin?elor terminate pe total cu
4820 locuin?e, sc?dere reflectat? în toate regiunile de dezvoltare astfel: Nord – Vest (-1471
locuin?e), Bucure?ti – Ilfov (-1430 locuin?e ), Nord – Est (-852 locuin?e), Centru (-422 locuin?e),
Vest (-277 locuin?e), Sud – Est (-186 locuin?e), Sud – Vest Oltenia (-101 locuin?e) ?i Sud –
Muntenia (-81 locuin?e).

Anul 2009 fa?? de anul 2008
Pe medii de reziden??, analiza construc?iei de locuin?e noi pune în eviden?? o cre?tere a
ponderii acestora în mediul rural atât în anul 2009 (50,4%) cât ?i în anul 2008 (52,4%) cu
men?iunea c? în anul 2009 fa?? de anul 2008 a avut loc o sc?dere de 2,0 puncte procentuale.
Reparti?ia pe fonduri de finan?are a locuin?elor terminate relev? faptul c?, fa?? de anul 2008, în
anul 2009, a sc?zut num?rul locuin?elor realizate din fonduri private cu 4545 locuin?e, iar
num?rul locuin?elor realizate din fonduri publice a crescut cu 1232 locuin?e.

Distribu?ia în profil regional pune în eviden?? o sc?dere a num?rului locuin?elor terminate, cele
mai semnificative înregistrându-se în regiunile de dezvoltare: Bucure?ti – Ilfov (-1414 locuin?e),
Nord – Vest (-1386 locuin?e) ?i Centru (-1298 locuin?e). Cre?teri au fost înregistrate în regiunile
de dezvoltare: Sud – Muntenia (+733 locuin?e), Nord – Est (+318 locuin?e) ?i Sud – Est (+286
locuin?e).

04.03.2010. 11:57


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password