Consiliul Concurenţei analizează înfiinţarea Companiei Naţionale de Energie Electra S.A.

Consiliul Concuren?ei analizeaz? concentrarea economic? ce se va realiza prin fuziunea SC CE Rovinari SA, SC CE Turceni SA, SC CE Craiova SA, SNLO SA, SN Nuclearelectrica SA, SC Hidroserv Rm. Vâlcea SA ?i sucursalele SC Hidroelectrica SA: SH Rm. Vâlcea, SH Sibiu ?i SH Târgu Jiu.

Societatea nou înfiin?at? – Compania Na?ional? Electra SA – va avea ca obiect principal de activitate producerea ?i furnizarea energiei electrice, producerea, transportul, distribu?ia ?i furnizarea energiei termice, exploatarea minelor ?i carierelor de lignit ?i producerea de combustibil nuclear.

Autoritatea de concuren?? analizeaz? aceast? opera?iune din punctul de vedere al posibilelor efecte anticoncuren?iale, în conformitate cu Regulamentul privind autorizarea concentr?rilor economice. Potrivit dispozi?iilor Legii concuren?ei opera?iunile de concentrare economic? ce dep??esc pragurile valorice prev?zute de lege sunt supuse controlului ?i trebuie notificate Consiliului Concuren?ei, pentru analiza compatibilit??ii lor cu un mediu concuren?ial normal.
Consiliul Concuren?ei este interesat în ob?inerea observa?iilor ?i punctelor de vedere de la agen?ii economici ter?i (inclusiv concuren?i ?i clien?i ai p?r?ilor implicate), în leg?tur? cu aceast? concentrare economic?. Observa?iile ?i punctele de vedere pot fi transmise prin fax la num?rul 021.405.45.08, prin e-mail la adresa industrie@consiliulconcurentei.ro, sau prin po?t? la urm?toarea adres?: Consiliul Concuren?ei – Direc?ia Industrie ?i Energie, Pia?a Presei Libere nr.1, corp D1, sector 1, Bucure?ti, cod po?tal 013701, Oficiul Po?tal nr.33.
(presa@consiliulconcurentei.ro)

18.01.2010. 23:08


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password