Consiliul Concurenţei a publicat pentru consultare propunerile de măsuri transmise de Electra si Hidorenergetica


Consiliul Concuren?ei a publicat pe site-ul institu?iei propunerile de m?suri, formulate de Electra ?i de Hidroenergetica, pentru înl?turarea posibilelor efecte negative asupra concuren?ei din sector generate de înfiin?area celor dou? companii. Aceste propuneri au fost transmise ca urmare a solicit?rii autorit??ii de concuren?? în baza analizei efectuate pân? în momentul declan??rii investiga?iei.

“Aceasta este o faz? intermediar? a procedurii, urmând ca pe baza analizei propunerilor celor dou? companii, a reac?iilor pie?ei ?i a informa?iilor strânse pe parcursul investiga?iei ce se afl? în derulare, Consiliul Concuren?ei s? ia o decizie final? cu privire la aceste concentr?ri economice” a declarat domnul Bogdan Chiri?oiu, pre?edintele Consiliului Concuren?ei.

Cele dou? propuneri pot fi accesate la adresa: http://www.consiliulconcurentei.ro/?pag=195.

Consiliul Concuren?ei este interesat în ob?inerea observa?iilor ?i punctelor de vedere argumentate de la agen?ii economici ter?i, institu?ii ?i autorit??i publice în legatur? cu angajamentele p?r?ilor implicate, pân? la data de 14 mai 2010. Observa?iile ?i punctele de vedere pot fi transmise utilizând urm?toarele mijloace de contact: prin fax la num?rul 021.405.45.08 sau 021.318 49.08, prin e-mail la adresele: marius.stefana@consiliulconcurentei.ro sau luiza.draghici@consiliulconcurentei.ro, sau prin po?t? la urm?toarea adres?: Consiliul Concuren?ei – Direc?ia Industrie ?i Energie, Pia?a Presei Libere nr.1, corp D1, Sector 1, Bucure?ti, cod po?tal 013701, Oficiul Po?tal nr.33.(consiliulconcurentei.ro)

03.05.2010. 22:33


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password