Consilier al CJ Gorj, arestat pentru trafic de influenţă

Procurorii din cadrul Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Craiova, Biroul Teritorial Tg. Jiu efectueaz? cercet?ri penale fa?? de inculpatul DR?GHICI ALEXANDRU, consilier superior în cadrul Consiliului Jude?ean Gorj – Direc?ia Tehnico – Economic?, în sarcina c?ruia s-a re?inut infrac?iunea de trafic de influen??, în form? continuat?.

Din Ordonan?a de punere în mi?care a ac?iunii penale întocmit? de procurori a rezultat urm?toarea stare de fapt:
În perioada decembrie 2008 – septembrie 2009, inculpatul Dr?ghici Alexandru a pretins ?i primit de la un denun??tor, în mai multe tran?e, suma total? de 46.400 lei în schimbul promisiunii c? va interveni pe lâng? persoane din conducerea Consiliului Jude?ean Gorj, Ministerului Administra?iei ?i Internelor, Serviciului Român de Informa?ii cât ?i a Agen?iei Na?ionale a Func?ionarilor Publici, pentru ca denun??torul ?i so?ia acestuia s? ob?in? un loc de munc? la una din aceste institu?ii.

La data de 13 octombrie 2009, inculpatul Dr?ghici Alexandru a fost prins în flagrant de procurorii anticorup?ie dup? ce a primit de la denun??tor suma de 2.000 lei, reprezentând o tran?? din banii pretin?i.
Inculpatului i s-au adus la cuno?tin?? acuza?iile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedur? penal?. La data de 13 octombrie 2009, procurorii anticorup?ie au dispus re?inerea acestuia pe o perioad? de 24 de ore iar la data de 14 octombrie 2009, Tribunalul Gorj a dispus arestarea acestuia pe termen de 25 de zile. Serviciul Român de Informa?ii – Direc?ia Jude?ean? de Informa?ii Gorj a contribuit la constituirea acestui dosar penal, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 3 din O.UG. 43/2002 privind
Direc?ia Na?ional? Anticorup?ie. Facem precizarea c? punerea în mi?care a ac?iunii penale este o etap? a procesului penal reglementat? de Codul de procedur? penal? necesar? în vederea propunerii unor m?suri preventive, activitate care nu poate, în nicio situa?ie, s? înfrâng? principiul prezum?iei de nevinov??ie. www.pna.ro

14.10.2009. 16:24


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password