Conflictul dintre mineri şi energeticieni, la un pas de erupţie

Mai marii care au înfiin?at Compexul Energetic Oltenia au c?utat o solu?ie disperat? pentru a salva locurile de munc? a mii de gorjeni ce se vedeau deja ?omeri. Se ?tie foarte bine c? exploat?rile miniere ce r?m?seser? în afara complexurilor nu prea d?deau randament, a?a c? prin marea fuziune s-au urm?rit ?i salvarea angaja?ilor unit??ilor în cauz?.
Pentru guvernan?ii de atunci ?i de acum nu mai conta faptul c? fostul SNLO d?dea c?rbune cu nemiluita c?tre c?ldurica ?i apa cald? subven?ionat? a bucure?tenilor ?i a altor locuitori ai acestei ??ri, ei se gândeau doar la concedieri, a?a cum se gândesc mai to?i managerii „de succes“ din ?ara asta de la o vreme încoace.

Mutarea nu a fost privit? cu ochi buni de la început de c?tre cei de la Termo, care îi sim?eau pe mineri drept pietre de moar?, îns?, acum conflictul pare s? fi ajuns la apogeu. CEO scâr?âie, prsa local? scoate la iveal? faptul c? Ciurel vinde energie electric? la un pre? ce nu acoper? cheltuielile de produc?ie, iar salaria?ii ?i-au pierdut o mul?ime de drepturi.
Adio Mamaia, adio Eforie, adio prime de mur?turi, adio multe beneficii ?i ceva de neimaginat pân? în prezent, este pus? sub semnul întreb?rii ?i acordarea primei de Cr?ciun. Unul dintre liderii sindicali?tilor a declarat c? pe 6 noiembrie sindicatele vor discuta cu directoratul ?i se spre? în ob?inerea unei prime de Cr?ciun de aproximativ 700 de lei pentru fiecare salariat.

Cota de c?rbune s-a dat minerilor dup? ureche, unii au luat cu ma?inile, al?ii au plecat cu buzunarele pline de praf acas?, iar energeticienii nu au primit nimic. Mult trâmbi?atul sindicat de 9.500 de oameni anun?at de Marin Condescu pare imposibil de realizat de vreme ce salariatul de rând nu mai are încredere în mul?i dintre liderii sindicali.
Este aberant ca angaja?ii CEO s? nu aib? la dispozi?ie copia Contractului Colectiv de Munc? ?i atunci stai ?i te întrebi de ce Dumnezeu mai ai sindicat ?i lideri. Pân? ?i Dan Ilie Morega se infiltreaz?, u?or, u?or, în mi?carea sindical? din domeniu, energeticienii vor cât mai mul?i mineri concedia?i, sperând c? astfel î?i vor rec?p?ta drepturile, iar minerii spun c? ei stau în ploaie ?i vânt pentru a da locuri de munc? ?i salarii celor de la Termo.

Situa?ia conflictual? exist?, a ajuns la parametrii inimaginabili pân? nu demult, iar administra?ia nu poate decât s? se bucure de dezbinarea creat?. Mitingul organizat împotriva conducerii CEO s-a încropit în mare parte cu lucr?tori ai unit??ilor ce presteaz? servicii c?tre CEO, salaria?ilor mamutului industrial fiindu-le team? s? iese în strad? împotriva conducerii, pentru c? directorul Ciurel anun?ase public c? protestatarii vor fi printre primii pe listele de disponibiliz?ri, deoarece, vezi Doamne, nu sunt solidari cu situa?ia grea prin care trece entitatea industrial?.

• Ionel LOPAT?

02.11.2013. 16:08


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password