Condescu supărat pe comisiile federale


Pandurii va pl?ti suma de 7.500 de euro Sportului, bani solicita?i de bucure?teni de la transferul lui Stanca

Pre?edintele clubului Pandurii, Marin Condescu, a acuzat modul în care Camera Na?ional? pentru Solu?ionarea Litigiilor a luat decizia de a amenda clubul Pandurii ?i de a nu programa echipa în campionat pentru o presupus? datorie c?tre Sportul Studen?esc din transferul lui R?zvan Stanca de la Farul „Aceast? decizie a Camerei Na?ionale pentru Solu?ionarea Litigiilor a fost una ciudat?.

În primul rând ei judec? f?r? s? mai audieze p?r?ile ?i nu ?tiu de unde au luat aceast? procedur?. Cert este c? nu au fost audiate p?r?ile în acest caz”, a explicat situa?ia creat? pre?edintele Marin Condescu.

Clubul Pandurii a fost sanc?ionat cu interzicerea transferurilor ?i neprogramarea în campionat pentru un presupus litigiu cu Sportul Studen?esc, în cazul transferului portarului R?zvan Stanca de la Farul Constan?a. Pre?edintele clubului a precizat c? s-a trimis o adres? c?tre clubul Farul pentru a stabili dac? juc?torul poart? aceast? datorie:

„Ni se interzic transferurile ?i nu ne programeaz? în prima etap? pentru un presupus litigiu pe care l-am avea cu Sportul Studen?esc. Noi l-am transferat pe R?zvan Stanca de la Farul Constan?a ?i nu de la Sportul. Acum am fost informa?i de aceast? comisie c? cei de la Sportul Studen?esc cer o indemniza?ie de solidaritate pentru formarea acestui juc?tor. Noi am f?cut o adres? c?tre Farul Constan?a prin care am informat c? juc?torul lor este purt?tor al acestei indemniza?ii ?i a?teptam s? ne spun? punctul lor de vedere. În acela?i timp, conform regulamentului, am recunoscut c? dac? exist? aceast? indemniza?ie, noi trebuie s? o pl?tim”.

Pandurii a informat FRF c? e de acord cu plata sumei respective dar c? are nevoie de o factur? pentru efectuarea pl??ii, decizia final? fiind dat? de comisie pe data de 20 ianuarie iar factura de la Sportul fiind emis? pe data de 21 ianuarie:

„Am informat FRF c? suntem de acord dar a?tept?m ?i punctul de vedere al celor de la Farul, dar acesta nu a venit. La prima decizie în care comisia a decis c? trebuie s? pl?tim aceast? sum? de 7.500 de euro c?tre Sportul Studen?esc, i-am informat c? pentru a o pl?ti clubul Sportul trebuie s? emit? o factur? pe baza c?reia s? achit?m suma respectiv?. Ei ne-au spus c? nu trebuie emis? ?i nu ?tiu pe ce baz? au judecat dar se ?tie c? nici o plat? nu se poate face în România decât pe baza unei facturi sau unei chitan?e dac? e o sum? mic?”.

Gorjenii au fost judeca?i în data de 20 ianuarie iar Sportul a emis pân? la urm? o factur? c?tre club în data de 21 ianuarie. Pratic, s-a luat o decizie f?r? a avea la baz? reaua credin?? a clubului Pandurii c? nu ar pl?ti aceast? sum? Sportului Studen?esc: “P?rerea mea este c? niciunde în lume, nu numai în România, nici o comisie nu judec? f?r? s? audieze p?r?ile. Nu c? ar fi o problem? pentru noi suma de 7 500 de euro, o pl?tim pentru c? nu e o sum? mare ?i noi am spus totdeauna c? o s? pl?tim.

Dar problema e c? numai pe 21 ianuarie am primit factura dup? care puteam s? fim judeca?i dac? nu pl?tim. Dar n-am mai fi ajuns s? ne judec?m dac? acesta este regulmentul, pl?team 7 500 de euro ?i gata. Dar ei ne-au judecat f?r? a avea un act din care s? reiese reaua noastr? credin?? pentru c? noi i-am informat c? suntem de acord s? pl?tim. Noi puteam s? fim judeca?i eventual pe 25 sau 27 dup? ce Sportul emisese factura, dac? n-am fi pl?tit”. Gorjenii nu cred c? decizia este una tenden?ioas?, ci doar e proast?. Dup? p?rerea pre?edintelui, aceast? camer? se ocup? cu multe lucruri dubioase, judec? f?r? s? audieze p?r?ile, declar? juc?tori liberi de contract f?r? ca m?car cluburile s? ?tie c? juc?torul lor a fost declarat liber de contract sau din ce motive:

“Chiar ?i nou? ni s-au propus fotbali?ti deveni?i liberi de contract pe aceast? cale dar am refuzat s?-i lu?m. Pentru c?, chiar dac? în prim? faz? unii se v?d câ?tig?tori dup? ce comisia aceasta îi d? liberi de contract, se întâmpl? poate s? nu fie cea mai bun? solu?ie ?i s? ne trezim c? pl?tim peste câ?iva ani bani cu major?ri ?i penalit??i”, a ad?ugat acesta.

28.01.2009. 10:37


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password