Condescu nu se mai satură să care pumni lui Ciurel şi Călinoiu

Pre?edintele clubului Pandurii Târgu-Jiu a ie?it la atac în ultimele zile ?i a început s? demonteze, pas cu pas, acuza?iile care i-au fost aduse în ultima vreme de c?tre Ciurel, care este sprijinit din umbr? de Ion C?linoiu, pre?edintele Consiliului Jude?ean.

Cu siguran??, Marin Condescu mai are multe de spus ?i ?tie multe care vor deranja dac? î?i va da drumul la gur?. Situa?ia medicamenta?iei de la echipele de handbal ?i baschet l-a pus pe Ion C?linoiu într-o situa?ie p?enibil?, el fiind unul din cei care sus?ineau din 2000 încoace c? Marin Condescu cheltuie cum vrea el banii publici la fotbal, îns?, nu vorbea despre contractele pe care le are farmacia fiului s?u cu echipele de handbal ?i baschet.

Procese dup? procese pierdute de Ciurel în fa?a lui Condescu

Lauren?iu Ciurel, manager privat al CEO, a ie?it încrutat nevoie mare pe toate posturi de televiziune locale ?i a spus c? Pandurii Târgu-Jiu trebuie s? înapoieze CEO 19.000.000 de lei, bani primi?i de la SNLO de clubul de fotbal din 2011 pân? la înfiin?area CEO.

Culmea, informa?iile acestea ?i altele ajunseser? ?i pe la Bucure?ti, iar Dinu Vam?, pre?edintele clubului Astra Giurgiu, declara anticipat demersurilor lui Ciurel c? Marin Condescu o s? aib? mari probleme în viitorul apropiat, ceea ce de altfel s-a ?i încercat (reamintim cititorilor no?tri c? Dinu Gheorghe este un fost apropiat al clubului Dinamo înc? din anii ’80, deci nu întâmpl?tor are ochii alba?tri).

Clubul Pandurii, ca ?i clubul Minerul Motru au câ?tigat procesele intentate de Ciurel ?i instan?a a hot?rât c? banii au ajuns legal conform unor în?elegeri b?tute în cuie. Ciurel nu va mai putea recupera banii nici de la Burlan sau de la alte persoane pe care le acuza de cheltuirea nejustificat? a unor sume importante.

C?linoiu încearc? vr?jeala vr?jelilor! Chiar îl mai crede pe Condescu prost?

Peste noapte, Lauren?iu Ciurel a p?rut alt actor în alt? pies? de teatru ?i a declarat mass-media locale c? o s? încerce s?-l conving? pe pre?edintele Consiliului Jude?ean s?-?i „întoarc?“ fa?a c?tre echipa de fotbal, forma?ie pe care a l?sat-o balt? înc? din 2009, decât nu a mai ajutat-o cu un leu, preferând s? bage bani în forma?iile ce cump?rau medicamente de la farmacia fiului s?u.

Ca prin minune, pre?edintele Consiliului Jude?ean ?i-a schimbat optica ?i s-a oferit dintr-o dat? s? revin? în Adunarea General? a Ac?ionarilor de la Pandurii, sprijinind, îns?, doar Centru de Copii ?i Juniori, pentru c? doar atâta î?i poate permite. C?linoiu a dat exemplul jude?ului Dolj, dar a uitat s? specifice c? CS Universitatea Craiova, format? de primarul Olgu?a Vasilescu are copii ?i juniori de la Liceul cu Program Sportiv din Craiova, deci LPS Târgu-Jiu ar urma s? devin? un fel de centru de copii ?i juniori al Pandurilor.

Problema este c? LPS Târgu-Jiu este bugetat de Ministerul Înv???mântului, iar în atare situa?ie C?linoiu s-ar trezi cu drept de vot în AGA la Pandurii f?r? s? dea un leu de la Consiliul Jude?ean. Chiar a?a de prost o fi Marin Condescu? Chiar nu con?tientizeaz? c? i se mai preg?te?te un vot împotriv? în plus?

Daniel IANCU

26.10.2013. 19:50


Grig 30.10.2013. 16:55

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password