Condescu negociază voturile minerilor

condescu22-anFedera?ia Na?ional? Mine Energie, condus? de Marin Condescu, a anun?at c? va discuta în perioada urm?toare cu partidele politice posibilitatea acord?rii de sprijin în campania electoral?, în anumite condi?ii.

Liderul sindical a declarat, într-o conferin?? de pres? sus?inut? la Târgu Jiu, c? FNME are o list? de „revendic?ri”, list? care va fi discutat? cu partidele care pot s? se implice în formarea viitorului Guvern, dup? alegerile din toamn?. Conform acestuia, partidul sau partidele care vor include în programele lor de guvernare cât mai multe din revendic?rile sindicatelor vor beneficia de sus?inere în campania electoral? din partea Federa?iei Na?ionale Mine Energie.

„Negociem cu toate partidele care pot forma Guvernul ?i care î?i asum? în strategia lor economic? de guvernare organizarea produc?torilor de c?rbune din Oltenia ?i Valea Jiului în dou? complexuri energetice, precum ?i sprijinirea construirii de noi grupuri energetice în Oltenia, la Plop?oru ?i Motru. De asemenea, cerem acordarea de licen?e de exploatare pe 50 de ani în perimetrele miniere din Oltenia, precum ?i o lege a exproprierilor pentru utilitate public? ?i reglementarea propriet??ii în domeniu”, a men?ionat Condescu.

Liderul sindical a declarat c?, în plus, FNME solicit? aprobarea prin lege a unui program social care s? cuprind? pensionarea ?i acordarea pensiei în func?ie de grupa de munc?, precum ?i reglementarea situa?iei persoanelor care au fost pensionate pân? în anul 200. Sindicatele mai vor pensionarea anticipat? a unor membri, protec?ie social? în zonele monoindustriale ?i preg?tirea profesional?, calificarea ?i recalificarea personalului. De asemenea, Condescu afirm? c?, în cazul în care guvernul viitor va fi format dintr-o alian?? de partide, „coordonarea sectorului minier ?i energetic va apar?ine partidului cu care se încheie protocolul”. Conform acestuia, Federa?ia Na?ional? Mine Energie analizeaz? posibilitatea de a sus?ine punctual un anumit candidat dintr-un colegiu, existând posibilitatea ca, într-un alt colegiu, s? fie sus?inut candidatul unui alt partid.

Sindicatele miniere au mai avut un astfel de protocol încheiat în 1996 cu fosta Uniune Social-Democrat?, condus? de Petre Roman în acel moment, la alegerile din 2004 pre?edintele Traian B?sescu beneficiind în turul doi de sus?inerea sindicatelor conduse de Marin Condescu.

Ulterior, sindicatele l-au sus?inut pentru postul de secretar de stat în Ministerul Industriei, pe probleme de minerit, pe fostul lider al PDL Gorj, Ionel Man?og, care nu a reu?it îns? s? înfiin?eze un complex energetic unic în Oltenia.

Condescu a declarat despre acest fapt c? „de-a lungul timpului, am sus?inut ?i noi oameni care apoi nu au mai confirmat, iar lucrurile bune pe care le a?teptam nu s-au mai produs”. Pân? acum principalele partide ?i-au manifestat interesul pentru astfel de negocieri, negocieri despre care se va mai vorbi în s?pt?mânile ce urmeaz?.

Gigi Ciuncanu

20.08.2008. 07:22


energeticianul1 24.08.2008. 20:28

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password