Condescu îşi numără cu simţ de răspundere animalele

• Ciobanii lui Condescu, respecta?i de ziari?ti, lua?i la mi?to de mineri

Marin Condescu a ales demult calea pe care ?i al?i oameni cu poten?? financiar? au urmat-o ?i anume agricultura. Primele începuturi în acest domeniu pentru Condescu au fost cump?rarea grajdurilor de la fostul CAP din satul Moi, unde omnul s-a pus pe crescut capre.

Azi una, mâine dou?, poimâne nou? ?i, uite a?a, ajunse liderul de sindicat s? de?in? o adev?rat? ferm? de capre tocmai lâng? terenul de fotbal pe unde evoluau odat? tot felul de corcituri de echipe. Omul a v?zut c? merge treaba ?i s-a extins în domeniu undeva pe la Bolbo?i.

Fermierul Condescu a mizat pe „interesul“ unora fa?? de el ?i ?tia c? o s? aib? parte de publicitate gratuit? într-o veselie, publicitate care altfel l-au fi costat parale bune (nu c? l-am v?ita noi de bani). Tractori?tii, mecanicii, oamenii cu sapa de la ferma de Bolbo?i ap?rur? la gazet? ?i z?u c? unul se poz? lâng? tractor de parc? era John Wayne lâng? vestitul s?u arm?sar de ras?.

Oamenii au fost deschi?i, le-au ar?tat ziari?tilor tarlaua ?i, hop, asociata lui Condescu ?i-a deschis pr?v?lie de produse alimentare tradi?ionale în buricul tâgului de rupse pia?a în dou?. Pân? ?i du?manii declara?i ai lui Condescu au trecut pe la b?c?nie ?i au cump?rat ceva produse. Poli?ia Local? a închis, îns?, pr?v?lia, ?ugulanul de rând fiind convins c? totul o s? dureze câteva zile, pân? când M?rin le va pune hârtiile pe mas? celor care îl ?icaneaz?.

În vreme ce tractoristul e vedet? la gazet?, ciobanii lui M?rin de la Moi sunt b?taia de joc ai minerilor. Cei ce au grij? de caprele noului fermier de Gorj sunt lua?i peste picior de c?tre lucr?torii din minerit în autobuzele ce transport? ortacii c?tre locurile de munc?: „B?, mai t?ia?i, b? dracu’, ?i voi câte o capr?, câte un ied, ce dracu’ sunte?i pro?ti!“ Ciobanii pun capul în p?mânt ?i cu vorba moale ?i nec?jit? r?spund: „N-avem b? cum c? vine ?i le num?r?!“

• Marin P?STOREL

02.11.2013. 16:10


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password