Condescu: “FNME va trece la acţiuni sindicale dacă Guvernul va diminua cu 25 % fondul de salarii în unităţile cu capital de stat”

Federa?ia National? Mine Energie (FNME), condus? de Marin Condescu, a anun?at printr-un comunicat de pres? c? cei 25.000 de salaria?i din minerit ?i energie din 23 de judete ale Romaniei sunt solidari cu revendic?rile Cartel Alfa, dar nu particip? în salopete si cu l?mpa?e la ac?iunile de protest ini?iate, iar federa?ia va fi reprezentat? de o delega?ie de militan?i sindicali.

„FNME a încheiat cu Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri un protocol pentru problemele cu care se confrunt? activitatea minier? ?i energetic? ?i va trece la ac?iuni sindicale numai în cazul în care Guvernul va diminua cu 25 % fondul de salarii în unit??ile cu capital de stat. FNME a participat efectiv la restructurarea industriei miniere ?i energetice începând cu anul 1997 reu?ind s? fac? din aceast? ramur? economic? o activitate eficient? ?i de viitor”, se spune în comunicat.

18.05.2010. 09:35


jn joi 24.05.2010. 09:12

Ion 19.05.2010. 07:36

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password