Concurență la greu… Ciurel, Răuț, Securitate și Divinitate!


Se vorbe?te… Se discut?… Se ?ip?… Se url?… Se contrazice… Se argumenteaz?… Se contraatac?… Asta e dezbaterea perpetu? ce vizeaz? situa?ia celui mai mare obiectiv industrial din Oltenia, CEO.
Citesc ziarele, urm?resc emisiunile de la posturile locale ?i v?d c? de la o vreme se tot vorbe?te, se tot discut? despre mineri ?i energeticieni.

Auzi aiureli care te fac s? te întrebi pe ce lume mai tr?ie?ti pentru c? abera?iile respective sunt lansate
de persoane publice cu un CV impresionant.
To?i vorbim despre mineri, minerit ?i energie. Mai mult decât atât, unii au ajuns s? aib? neobr?zarea (ca s? nu îi spun altfel) s? dea impresia c? sunt deranja?i de protestul celor 100-150 de mineri ce avut loc câteva zile în Pia?a Prefecturii.
Am r?mas buimac când am v?zut o asemenea pozi?ie din partea unor persoane publice ce trebuiau s? fie neutre.

M? a?teptam ca unul ca Lauren?iu Ciurel sau Ion R?u? s? fac? pe securi?tii (de?i pare, nu-i o glum?) cu contestatarii lor. Ace?ti doi indivizi tr?iesc în alt? lume, în alte timpuri ?i neputin?a de a ob?ine rezultatele promise îi determin? s? fac? gre?eli dup? gre?eli. Domnule Ciurel, a?i tr?it în lumea capitalist? ?i ?ti?i foarte bine c? pân? ?i prin Australia salaria?ii pot protesta f?r? team? pentru c? sunt nemul?umi?i de chifla primit? la prânz la cantin?.

În unitatea condus? de dumneavoastr? ?i de domnul R?u? nimeni nu are voie s? protesteze, de?i Contractul Colectiv de Munc? înregistrat se încalc? flagrant. Domnule Ciurel, domnule R?u? sunte?i cumva deasupra lui Nicolae Ceau?escu? A?a da?i impresia!
Pe lâng? Ciurel ?i R?u? sunt o mul?ime de personalit??i care spun c? salaria?ii CEO nu ar trebui s? protesteze, fiindc? ?i a?a câ?tig? foarte mul?i bani pe munc? pu?in?. Poate ne spune?i dumneavoastr? cine mai d? puterea de cump?rare a acestui jude? dac? nu salaria?ii CEO. Dac? oamenii din CEO ajung la minimum pe economie, adio Gorj!
Stau ?i m? întreb câ?i din cei care au ap?rut în ultima vreme pe la televizor sau prin ziare cunosc cu adev?rat un miner sau un energetician. M? refer aici la un muncitor, maistru sau inginer, pentru c? nu are importan??. A?i vrea s? cred c? mul?i dintre cei care au scris la ziar ?i au comentat la televizor ?tiu c? odrasla minerului X este în clasa cutare sau fiica energeticianului Y este olimpic? la matematic?. Mi-a?i dori s? v?d mul?i jurnali?ti la un suc, al?turi de simpli lucr?tori CEO ?i atunci POATE LE-AR FI RU?INE S? MAI ?ARJEZE AL?TURI DE CIUREL ?I R?U?.

Îndr?znesc s? spun c? ?tiu ce simt minerii ?i energeticienii, iar pentru ei Ciurel ?i R?u? sunt dou? terori. Zilnic m? întâlnesc cu ace?ti oameni ?i am constatat c? nu numai partea financiar? a afectat persoanele despre care vorbim. Probleme cu banii au mai fost în repetate rânduri ?i la Termo ?i în carier?, dar angaja?ii acestor unit??i nu se sim?eau teroriza?i, nu se sim?eau îngenunchia?i, sim?eau c? mai sunt oameni. Din nefericire, ei, singuri, cu capul plecat (dureroas? imagine) recunosc c? au ajuns ni?te sclavi f?r? nici un drept ?i tot mai mul?i recurg la ultima speran??… ACUM CE O VREA DUMNEZEU!

Revolt?toare situa?ie… Concuren?? la greu… Ciurel, R?u?, Securitate ?i Divinitate!

P.S.
Îmi permit s? folosesc o formul? a prietenului Claudiu Matei: „?men“. Poate politrucii care o s? ne conduc? peste ani ?i ani o s? înve?e ceva din lec?ia Ciurel ?i R?u?… Personal cred c? era de ajuns s? schimbe carnetele de partid ale „?menarilor“ care au condus sistemul pân? nu de mult ?i, uite a?a, toat? lumea era mul?umit?. Partidul era pe „culmile gloriei bancare“, iar am?râtul de salariat, care st? în?epenit pân? la fund în n?moale ?i-ar primi ?i el drepturile lini?tit.
Acesta da „?men“ politic!

28.02.2014. 22:06


ORFEU 04.03.2014. 21:44

cucu 03.03.2014. 13:01

bibi 03.03.2014. 12:59

miriam85@yahoo.com 03.03.2014. 12:47

LILI 03.03.2014. 12:47

Madalina 02.03.2014. 17:13

Ovidiu 02.03.2014. 17:11

Antoneta 02.03.2014. 17:09

olguta 02.03.2014. 14:57

Nicusor 02.03.2014. 12:38

JEAN 01.03.2014. 12:48

insomnie 01.03.2014. 04:39

scchimbul de noapte 01.03.2014. 00:17

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password