Concedierile din administraţia locală sunt constituţionale, a decis CCR

Concedierile din administra?ia local? decise de Guvern sunt constitu?ionale, potrivit deciziei Cur?ii Constitu?ionale, care a respins sesizarea Avocatului Poporului care a reclamat nelegalit??i privind adoptarea OUG 63/2010 care modific? Legea finan?elor publice

Avocatul Poporului a sesizat, în 15 iulie, Curtea Constitu?ional? cu privire la OUG 63/2010 care completeaz? Legea 273/2006 privind finan?ele publice locale, precum ?i stabilirea unor m?suri financiare, Avocatul Poporului reclamând contrarietatea dispozi?iilor cu legea fundamental?, în special limitele deleg?rii legislative.
Din examinarea dispozi?iilor OUG 63/2010 pentru modificarea ?i completarea Legii 273/2006 privind finan?ele publice, precum ?i stabilirea unor m?suri financiare, publicat? în 2 iulie, Avocatul Poporului (AP) a “observat c? acest act normativ con?ine norme contrare unor prevederi din Constitu?ie”. Astfel, AP a ridicat direct în fa?a CC excep?ia de neconstitu?ionalitate a OUG 63/2010.
“Argumentele de neconstitu?ionalitate invocate de c?tre Avocatul Poporului au vizat în esen??, contrarietatea OUG 63/2010, fa?? de articolul 115, alineatele 4 ? 6, din Constitu?ie, instituind exigen?ele constitu?ionale privind adoptarea OUG ?i limitele deleg?rii legislative, precum ?i fa?? de articolul 120-122 din Constitu?ie privind principiile de baz? ale administra?iei publice, autorit??ile comunale ?i or??ene?ti, consiliul jude?ean”, se arat? în comunicat.
Liberalii i-au cerut Avocatului Poporului, la începutul lunii iulie, s? ridice direct “excep?ia de neconstitu?ionalitate” a OUG 63 din 30 iunie, invocând c? ordonan?a nu respect? caracterul de “urgen??”, încalc? principiul autonomiei locale ?i afecteaz? regimul autorit??ilor administra?iei publice locale.
Potrivit sesiz?rii trimise de liberali Avocatului Poporului, OUG 63/2010, care modific? Legea finan?elor publice ?i care prevede, printre altele, reducerea num?rului de angaja?i din administra?ia local?, nu respect? criteriile de urgen?? ?i de “situa?ie extraordinar? a c?rei reglementare nu mai poate fi amânat?”.
Guvernul a decis, la începutul lunii iulie, disponibilizarea a aproximativ 55.000 pân? la 60.000 angaja?i din sectorul public, dintre care cei mai mul?i, respectiv circa 54.000 persoane, vor fi concedia?i din administra?ia local?. Disponibiliz?rile de personal vor fi efectuate pe baza standardelor de cost.
Ministrul Administra?iei ?i Internelor, Vasile Blaga, sus?inea c?, în urma calculelor f?cute, la nivelul tuturor unit??ilor administrativ-teritoriale, num?rul de posturi peste normative este de 53.432. Potrivit acestuia, economia de cheltuieli de personal cu respectarea normativului este de 1,5 miliarde lei, reprezentând o reducere de personal de 26,2% ?i o diminuare de cheltuieli de 29,1% din total.
Curtea Constitu?ional? a dezb?tut, mar?i, sesizarea Avocatului Poporului privind neconstitu?ionalitatea OUG63/2010, instan?a contitu?ional? respingând-o.(realitatea.net)

22.09.2010. 12:23


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password