Complexurile energetice vor investi miliarde de euro

Pentru respectarea normelor impuse de UE,

Pentru a putea fi respeca?i parametrii impusi de Uniunea European?, complexurile enrgetice Rovinari ?i Turceni trebuie s? investeasc? 1,6 miliarde de euro. Investi?iile la cele dou? complexe trebuiesc f?cute pân? în 2013, astfel cele dou? unit??i risc? s? fie închise. Statul, de?i a încercat de câ?iva ani s? g?seasc? investitori pentru a începe moderniz?rile la cele dou? complexe, nu a reu?it. Au fost întocmite planuri s-au elaborat strategii dar pân? acum, f?r? succes. Exist? o posibilitate, aceea de a ob?ine fonduri structurale de la Uniunea European?. Complexul Energetic Rovinari a demarat un proiect pentru modernizarea unuia dintre cele patru grupuri energetice, folosind bani de la Uniunea Europeana. Dac? la Complexul Energetic de la Rovinari moderniz?rile pentru atingerea parametrilor impusi de Uniunea European? ajung la câteva sute de milioane de euro, la Complexul Energetic Turceni, valoarea investitiile dep??ete un miliard de euro. Lauren?iu Ciurel, directorul Complexului Energetic Rovinari, a declarat c? la unitatea pe care o conduce s-a conceput deja un proiect cu finan?are de la Uniunea European?, pentru a se moderniza unul dintre cele patru grupuri energetice ?i consider? c? proiectul are ?anse mari ca s? fie aprobat pentru finan?are

În perioada 2008 – 2013, Complexul Energetic de la Rovinari va demara un proiect de desulfurare a c?rui valoare este de 180 de milioane de euro, ?i un sistem de evacuare în fluid dens, în valoare de 84 de milioane de euro. De asemenea, în perioada 18 – 21 decembrie ac este programat? s? se desf??oare licita?ia pentru proiectul sistemului de evacuare în lichid dens.

Pentru c? este posibil ca unitatea de la Rovinari s? fie inclus? într-un complex energetic na?ional, directorul Ciurel a declarat c?, în cazul în care complexul nu va fi cooptat în aceast? structura energetic?, unitatea pe care o conduce va trebui s? fie privatizat? în regim de urgen??.

Ciurel a mai declarat c? pân? la sfâr?itul anului profitul complexului pe care-l conduce ar putea ajunge la 1500 de miliarde de lei, adic? de aproximativ patru ori mai mare decât cel realizat anul trecut.

L.M.

28.11.2007. 07:06


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password