Complexurile energetice Turceni şi Rovinari vor să acceseze 31 mil. euro din fonduri europene

Complexurile energetice Turceni ?i Rovinari, produc?tori de energie administra?i de Ministerul Economiei, vor s? acceseze 12 milioane euro ?i respectiv 19 milioane euro din fonduri europene, pentru a face investi?ii de mediu, au declarat ?efii celor dou? companii.
“Am depus documenta?iile pentru accesarea a 12 milioane euro. Fondurile europene sunt pentru investi?ii de mediu la dou? blocuri, pentru instala?iile de despr?fuire electric?”, a declarat mar?i Agen?iei NewsIn directorul general al Complexului Energetic Turceni, Octavian Graure.

La rândul s?u, directorul general al Complexului Energetic Rovinari, Tiberiu Trotea, a declarat pentru NewsIn c? a depus documenta?ia necesar? în vederea acces?rii a 19 milioane euro, pentru investi?ii de mediu, în instala?ia de desulfurare de la blocul 4, grup energetic ce se va opri între 2012 ?i 2013 pentru efectuarea lucr?rilor.

“Dorim s? acces?m fonduri europene ?i pentru investi?ii la grupul 5, documenta?ia în acest sens o vom depune la sfâr?itul anului”, a spus ?eful Complexului Energetic Rovinari.

Complexul Energetic (CE) Turceni este cea mai mare central? termic? pe baz? de lignit din România ?i acoper? 12,5% din energia consumat? în sistem. CE Turceni are în prezent circa 4.500 de salaria?i ?i este controlat? de Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri.

Înfiin?at în 2003, complexul energetic include Termocentrala Turceni, cea mai mare termocentral? pe c?rbune din România, care are o putere instalat? 2.640 MW, Carierele Jil? Sud ?i Jil? Nord, puse în func?iune în anul 1977, ?i Mina Tehomir, pus? în func?iune în anul 1978.

Complexul Energetic Rovinari este produc?tor de energie electric? ?i termic? ?i a fost înfiin?at la 1 mai 2004. Ac?ionarul majoritar al companiei este Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri. Num?rul total de angaja?i ai Complexului Energetic Rovinari este în prezent de 4.442.

Complexul Energetic Rovinari include termocentrala cu o putere instalat? de 1.320 MW (4×330 MW), format? din blocurile energetice nr. 3, 4, 5 ?i 6, puse în func?iune în perioada 1976 – 1979. De asemenea, Exploatarea Minier? Rovinari are trei cariere: Rovinari, Tismana ?i Cariera Pinoasa.

Împreun?, cele trei complexuri energetice din Oltenia (Turceni, Rovinari ?i Craiova) acoper? circa o treime din produc?ia de electricitate a României, fiind, dup? Hidroelectrica ?i Nuclearelectrica, produc?torii celei mai ieftine energii din ?ar?.(money.ro)

17.08.2011. 12:07


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password