Complexurile Energetice au depăşit cota de poluare

Complexurile Energetice au dep??it cota de poluareComplexurile Energetice din Oltenia au dep??it cota de poluare alocat? de Comisia European? pe 26 octombrie 2007. Produc?torii de energie electric? sunt nemul?umi?i de deciziile Comisiei Europene care au redus cota emisiilor de dioxid de carbon cu aproximativ 20%, cele trei complexuri fiind nevoite s? cumpere certificate de poluator a c?ror costuri se ridic? la sume foarte mari.

Directorul Complexului Energetic Rovinari, Lauren?iu Ciurel, prezent s?pt?mâna trecut? la o dezbatere pe tema finan??rii proiectelor energetice a declarat c? nici unul dintre cele trei complexuri energetice nu s-au încadrat în cota alocat? de poluare, iar costurile cu certificatele sunt foarte mari, creând probleme financiare: “Cele trei complexuri sunt subalocate cu un milion de tone de emisii poluante. Costul unui certificat de poluator este de 25 de euro, bani care nu sunt recunoscu?i de Autoritatea Na?ionala de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) în pre?urile energiei pe care o producem. Dac? va trebui s? cump?ram certificate ne vom decapitaliza”.

Referitor la acest subiect, în cadrul unei conferin?e de pres? din luna septembrie, Ciurel declara: „Anul 2008 este total atipic, de aceea trebuiesc constituite venituri substan?iale pentru c? este primul an în care, conform cerin?elor Uniunii Europene, trebuie s? ne conform?m în achizi?ionarea certificatelor de carbon, adic? a drepturilor de poluare. Termocentrala Rovinari este deficitar? cu aproape 300 de mii de tone, pe care trebuie s? le cump?r?m de pe pia??. Deci, de la un deficit la începutul anului de peste 1 milion de tone, am ajuns, în prezent, la 300 de mii de tone. În concluzie, pân? la sfâr?itul anului trebuie sa achitam nou? milioane de euro, pentru dreptul de poluare”. Pentru a putea ob?ine banii pentru investi?ii, complexurile energetice ar trebui ori s? creasc? pre?ul energiei, ori s? reduc? produc?ia. Prezen?i la dezbatere, reprezentan?ii Ministerului Mediului, au declarat c? nu poate fi renegociat? cota anual? aferent? fiecarei companii. L.M.

08.10.2008. 06:23


energeticianul -DOVADA 12.10.2008. 02:15

energeticianul 12.10.2008. 01:45

Nicu Pruna 09.10.2008. 14:54

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password