Complexul Energetic Rovinari nu este ocolit de criza economică

Criza economic? anun?at? atât de des de c?tre anali?tii economici î?i face cu adev?rat sim?it? prezen?a ?i în jude?ul Gorj.

Dup? reprezentan?ii Agen?iei Jude?ene pentru Ocuparea For?ei de Munc? Gorj, care au tras primii un semnal de alarm? în leg?tur? cu cre?terea num?rului de ?omeri, a venit rândul reprezentan?ilor marilor entit??i energetice s? recunoasc? c? viitorul nu sun? bine.

Directorul general al Complexului Energetic(CE) Rovinari, Lauren?iu Ciurel, a sim?it criza în momentul în care pre?ul la energie s-a diminuat atât de mult încât a preferat s? opreasc? vânz?rile pentru a nu comercializa energia aproape gratis.

Dac? primele 10 luni din acest an nu au creat probleme conducerii Complexului Energetic Rovinari, unitatea înregistrând profit ?i cheltuieli minime, în noiembrie, aici au ap?rut primele deficien?e.

,,În noiembrie a început s? se vad? ?i la noi, sub diferite aspecte, criza economic? de care se tot vorbe?te. Criza apare astfel ?i în curtea noastr?. În decursul acestei luni, a fost prima dat? de când ?tiu eu, ?i ?tiu de ni?te ani buni situa?ia la Termo pe partea de livrare energie, în care am avut intervale orale, ?i nu pu?ine, în care pre?ul energiei pe burs?, pe pia?a zilei urm?toare, a sc?zut la cote pe care nu mi le-am putut vreodat? imagina”, a declarat Ciurel. Directorul general al CE Rovinari a precizat c?, în acele zile, au existat perioade cuprinse între 6 ?i 8 ore, în care energia s-a vândut pe burs? cu pre?ul de 10 lei pe megawatt. ,,Rovinariul este cel mai ieftin produc?tor de c?rbune din ?ar? dar face megawattul cu peste o sut? de RON. Oferta pe pia?a zilei urm?toare a fost, câteva zile, în medie de 29-37 de lei pe megawatt. Am preferat atunci s? reducem din sarcin? sau s? nu func?ion?m o perioad? cu ni?te capacit??i decât s? vindem în pierdere”, a explicat directorul CE Rovinari, metoda pe care aplicat-o în momentul în care a v?zut ce se întâmpl? cu pre?ul energiei.

Consumatorii de band?
?i-au redus activitatea

Aceste sc?deri s-au datorat pie?ei care ar fi reac?ionat emotiv, crede Ciurel care i-a în calcul ?i cauzele obiective care au afectat pre?ul la energie. ,,Consumatorii de band? gen Uzinele Dacia ori Arlo Slatina, ?i-au limitat produc?ia ?i au sc?zut din capacit??i chiar pân? la 80%. Ace?tia sunt marii consumatori, care ne trebuie nou?, pentru c? termocentrala de la Rovinari nu po?i s? o închizi ?i s? îi dai drumul diminea?a, când apare iar consum energetic”, a specificat Ciurel demonstrând c?, dac? aceste unit??i nu func?ioneaz? la capacitate, produc?torii de energie au de suferit. Din fericire, de o s?pt?mân?, situa?ia a revenit la normal iar pre?urile pe burs? s-au stabilizat. ,,Unde au fost contracte bilaterale nu au fost probleme pentru noi dar o mare cantitate de energie o vindem pe pia?a zilei urm?toare. Acolo, la un moment dat, a fost o situa?ie destul de grav?, chiar tragic?”, a specificat acesta.

Previziunile nu avantajeaz? c?rbunarii

Reprezentantul Complexului Energetic Rovinari a anun?at îns? c? viitorul v?zut de anali?tii economici nu îi va avantaja pe marii produc?tori de energie. ,,Sper?m ca anul viitor, tot mai desele previziuni economice care anun?? o sc?dere a cererilor pe pia?a de energie de 23-24 % s? nu se îndeplineasc?, altfel mul?i dintre produc?torii de energie pe c?rbune vor avea probleme destul de mari”, a explicat Lauren?iu Ciurel. Luând în calcul aceste previziuni, acesta a încercat s? adune toat? energia produs? la nivel na?ional pe care a confruntat-o cu cererea sc?zut? de pe pia??. ,,Pe c?rbune ne batem to?i produc?torii, a?a c? este destul de complicat pentru anul viitor, dac? aceste sc?deri de cerere r?mân. Va fi problem? pentru c?rbunari, prima dat? pentru cei care vând scump, apoi probabil va fi rândul celor care dau mai ieftin. Normal ar fi ca noi s? r?mânem ultimii pe pia??. În general îns? situa?ia nu e deloc roz ?i se poate deteriora”, a completat Ciurel.

ANAMARIA STOICA

02.12.2008. 23:35


SSS 03.12.2008. 09:52

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password