Complexele energetice, privatizate în acest an

Strategia Energetic? a României pe perioada 2007-2020 propune men?inerea sub controlul statului a unei puteri instalate în unit??i de producere a energiei electrice strategice. Totodat?, proiectul strategiei energetice prevede c? pân? la sfâr?itul lui 2008 vor fi privatizate complexurile energetice Rovinari, Turceni ?i Craiova, iar capacit??ile neviabile din Termoelectrica vor fi închise.

Strategia energetic? na?ional? cuprinde o serie de elemente de noutate, cum ar fi impactul social ?i politicile sociale, promovarea cercet?rii ?i inov?rii în domeniu, dar ?i politica energetic? în mediul rural.

Obiectivul general al strategiei îl constituie acoperirea integral? a consumului intern de energie electric? ?i termic? în condi?ii de cre?tere a securit??ii energetice a ??rii, de dezvoltare durabil? ?i cu asigurarea unui nivel corespunz?tor de competitivitate, potrivit MEF. (A.D.)

31.01.2008. 08:12


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password