„Competenţe crescute pentru cadrele didactice”

Inspectoratul ?colar Jude?ean Alba- beneficiar
?i
Inspectoratul ?colar Jude?ean Gorj- partener

în parteneriat cu

Casa Corpului Didactic Alba, Casa Corpului Didactic Gorj, Casa Corpului Didactic Mure?, SC.SCUDETTO.SRL, SIVECO Romania.

lanseaz? proiectul strategic POSDRU/87/1.3/S/64250
„Competen?e crescute pentru cadrele didactice”

Proiectul î?i propune:„îmbun?t??irea accesului ?i particip?rii cadrelor didactice din înv???mântul preuniversitar din jude?ele Alba ?i Gorj, la programe de formare continu?, cre?terea capacit??ii acestora de a utiliza metode interactive de predare – înv??are centrate pe elev ?i TIC, în vederea cre?terii competitivit??ii ?i ob?inerii de performan?e în educarea ?i înv???rea elevilor”.

Perioada de implementare a proiectului este 36 luni, respectiv 01.09.2010 – 31.08.2013.
Rezultatele anticipate ale proiectului: acreditarea unui program de formare continu? compus din 7 module, 200 participan?i la programul de formare formatori, 5000 participan?i la programul de formare continu? dezvoltat ?i acreditat prin proiect, dezvoltarea unei platforme integrate de formare continu? a cadrelor didactice.

Proiectul este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007–2013 ?i are o valoare total? de 20.307.289,64 lei, din care 15.288.356,50 lei asisten?? financiar? nerambursabil?.

Lansarea va avea loc în data de 27.10.2010, începând cu ora 11,00, la Hotel Gorj, Calea Eroilor,Nr. 6
Pentru informatii suplimentare privind proiectul, v? rugam s? accesa?i pagina de web:
http://www.isj.albanet.ro/index.php/pfse/ccpcd sau sa ne contactati la sediul Inspectoratului ?colar Jude?ean Gorj, str.Victoriei, nr. 132-134, Târgu – Jiu, Tel. 0253/227177, Fax. 0253/224750, e-mail formare64250@gmail.com
.
Persoana de contact este coordonator proiect pentru jud. Gorj, dl. Paralescu Sebastian Justin

Coordonator proiect pentru jude?ul Gorj
Paralescu Sebastian Justin

25.10.2010. 11:01


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password