Comisia juridică din Senat a finalizat ultimele proiecte “mostenite”

Toni Grebl?, pre?edintele comisiei juridice din Senat a declarat c? a reu?it s? aduc? la zi munca în comisia pe care o reprezint?. În fapt, comisia juridic? a finalizat în aceast? s?pt?mân? ?i ultimele proiecte “mo?tenite”.

Înc? de la începutul mandatului comisia juridic? a senatului a pornit la drum cu 74 de proiecte restante.

La acestea s-au ad?ugat s?pt?mânal zeci de alte proiecte de legi, motiv pentru care, spune senatorul Toni Grebl?, comisia a lucrat ?i în dou? sesiuni pe zi. “A fost un efort de organizare foarte mare, am ?inut în mod deosebit s? termin?m cu restan?ele zilele acestea înainte de începerea dezbaterii de fond a proiectelor de coduri”, aprobarea noilor coduri penal, civil, de procedur? penal? ?i de procedur? civil? fiind unul dintre obiectivele comisiei conduse de Toni Grebl?. Acesta face parte din comisia de analiz? ?i redactare a codului penal ?i de procedur? penal?.

17.03.2009. 17:52


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password