Combaterea activităţilor ilegale de taximetrie

Poli?i?tii din cadrul Biroului Jude?ean de Poli?ie Transporturi Gorj au organizat o ac?iune pe linia prevenirii ?i combaterii activit??ilor ilegale de taximetrie, în zona Complexului Sta?iei CF Tg-Jiu.

La ac?iune au participat un num?r de 14 poli?i?ti TF care au ac?ionat în echipe mixte cu 4 poli?i?ti comunitari din cadrul Poli?iei Comunitare Tg-Jiu.

Cu aceast? ocazie au fost controlate 16 autoturisme ?i au fost aplicate un num?r de 3 sanc?iuni contraven?ionale în valoarea de 600 lei.

Ca exemplu men?ion?m cazul lui Ion C., de 29 ani, din Tg-Jiu, jude?ul Gorj, persoan? care efectua activit??i de taximetrie în Sta?ia “Taxi Gar?”, având certificatul de agreere pentru autoturismul condus, cu valabilitatea expirat?.
S-a luat m?sura sanc?ion?rii contraven?ional? a conduc?torului auto care efectua transportul de persoane în regim de taxi, cu amend? în valoare de 200 lei ?i a fost ridicat certificatul de agreere pentru intrare în legalitate.

Tot cu aceast? ocazie conduc?torul unui autoturism, sta?ionat în Sta?ia TAXI, f?r? a avea montat? lampa taxi, ?i-a abandonat autovehiculul în momentul apari?iei echipelor mixte de control.

În acest caz se continu? verific?rile pentru identificarea conduc?torului auto care va fi invitat la sediul poli?iei, pentru a fi dispuse m?surile prev?zute de lege.

06.05.2010. 19:59


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password