Colegiile electorale din Gorj

Colegiul I cuprinde 18 localit??i: Pade?, Tismana, Pe?ti?ani, Runcu, Arcani, Lele?ti, Godine?ti,

Ciuperceni, Câlnic, Tele?ti, St?ne?ti, Schela, Turcine?ti, Bumbe?ti-Jiu, Mu?ete?ti, B?l?ne?ti, Glogova, C?tunele. Colegiul I cuprinde 60.358 de aleg?tori. În acest prim colegiu sunt ?ase primari ai PSD, ?apte de la PNL, doi de la PNG ?i trei de la PD.

Colegiul II are 17 localit??i: Crasna, Novaci, Baia de Fier, Polovragi, Scoar?a, Benge?ti-Ciocadia, Bumbe?ti-Pi?ic, Alimpe?ti, Ro?ia de Amaradia, Prigoria, Albeni, S?celu, Târgu-C?rbune?ti, Licurici, Berle?ti, Bustuchin, Logre?ti, ?i 63.952 de aleg?tori. Acest colegiul are 10 primari PSD, unul PC, unul de la FD, trei PNL ?i doi PD-L

Colegiul III este format din 17 localit??i: ?ân??reni, Plop?oru, Urdari, Bâlteni, Br?ne?ti, Aninoasa, S?ule?ti, Turburea, Stejari, D?nciule?ti, Vladimir, Cru?e?, Stoina, C?preni, Hurezani, B?rb?te?ti Jupâne?ti care însumeaz? 61.024 votan?i. Aici, 10 primari sunt de la PSD, patru de la PD-L ?i trei de la PNL.

Colegiul IV cuprinde 12 localit??i: F?rc??e?ti, Motru, Samarine?ti, V?giule?ti, M?t?sari, Dragote?ti, Slivile?ti, Bolbo?i, Bor?scu, Negomir, Turceni ?i Ione?ti ?i 65.145 de votan?i. Localit??ile din cele de-al patrule colegiu sunt conduse de ?apte primari PSD, doi de la PNL, doi de la PNG ?i unul de la PD-L.

Colegiul V cuprinde cinci localit??i plus 18 sectii din Tg.jiu: Rovinari, Dr?gu?e?ti B?le?ti, D?ne?ti, ?icleni ?i 18 sec?ii ale ora?ului Târgu-Jiu, cu 65204 de votan?i. Aici trei primari apar?in PD-L, unul la PNL ?i doi la PSD

În Colegiul VI este Târgu-Jiu, f?r? cele 18 sec?ii din colegiul V ?i are 68.559de votan?i.

Pentru cele dou? colegii de senatori, s-a stabilit ca din primul colegiu de Senat s? fac? parte colegiile pentru deputa?i numerele I, IV ?i V, iar pentru cel de-al doilea colegiu, colegiile pentru depua?i II, III ?i VI.

Partidele efectueaz? în aceast? perioad? sondaje de opinie pentru a vedea care sunt persoanele cele mai potrivite s? fie trecute pe listele din toam?

16.07.2008. 00:17


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password