CNE înfiinţată până la toamnă

CNE înfiin?at? pân? la toamn?Teodor Atanasiu, pre?edintele AVAS a declarat s?pt?mâna trecut? c? viitoarea Companie Na?ional? de Energie (CNE) ar putea fi constituit? în acest an, pân? la începutul sesiunii parlamentare din toamn?.

Atanasiu a spus c? exist? un aviz de oportunitate al Comisiei Europene ?i c? acest Proiect de Hot?râre de Guvern are ?i avizul consiliului concuren?ei ?i nu încalc? legisla?ia sau directivele europene.

Referitor la cei care sunt împoptriva înfiin??rii CNE, pre?edintele AVAS a declarat c?: „ Sunt probleme personale sau de grup ale unor lideri de sindicat sau ale unor partide politice“.

Conform acestuia, liderii de sindicat sunt împ?r?i?i în dou? tabere, cei care reprezint? 23.000 de angaja?i din viitorii 30.000 cât ar trebui s? con?in? o companie na?ional? sunt “pentru”, iar cei care reprezint? 7.000 sunt “împotriv?”, respectiv cei de la Hidroelectrica. “PSD nu vrea din dou? motive: pentru c? nu le-a trecut lor prin cap ?i apoi în mintea lor îngust? cred c? la noi se procedeaz? ca la ei, iar cine conduce o ditamai companie, conduce regiunea. Eu le-am spus clar. Aceasta se va privatiza în timp. Prin vânzare de pachete mici. De ce vrem s? avem un ac?ionariat privat semnificativ în aceast? societate, ca s? fie o presiune asupra managementului pentru performan?e inclusiv în ceea ce înseamn? profit”. Atanasiu a mai ad?ugat: „Suntem singura ?ar? mare, care nu joac? un rol regional în niciun domeniu. Avem resurse energetice mai mari decât to?i vecinii no?tri, avem ?i aceast? obliga?ie s? cre?m acel juc?tor care s? poat? s? aib? un rol regional”.

Potrivit proiectului ini?iat de AVAS, referitor la înfiin?area CNE, Electrica va prelua ac?iunile complexurilor energetice Rovinari, Turceni ?i Hidroelectrica, acesta din urm? trecând din portofoliul Ministerului Economiei ?i Finan?elor în cel al AVAS, în scopul constituirii companiei energetice na?ionale.

L.M.

13.08.2008. 12:02


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password