Clubul Investitorilor şi în Gorj

Clubul Investitorilor ?i în GorjUn Club al Investitorilor se va înfiin?a ?i în Gorj. Proiectul este sus?inut ?i de c?tre autorit??ile jude?ene. Delega?i din Italia, Ungaria, Austria, Israel ?i China au fost prezen?i sâmb?t?, 10 mai, la Tg.Jiu pentru a discuta despre mediul de afaceri ?i domeniile în care se poate investi în jude?.

Al?turi de invita?ii de peste hotare, un num?r de 30 de firme de top din jude?, proprietate privat?, au fost invitate s? participe la eveniment. Rolul acestui simpozion este cre?terea investi?iilor str?ine pe teritorilul jude?ului, Gorjul fiind considerat un mare poten?ial economic ?i de resurse umane.

„Investitorii autohtoni au foarte mic? putere financiar?, f?r? capital nu putem s? mergem înainte. Acest capital poate s? vin? odat? prin fondurile structurale”, a declarat Sorin Cârstea, investitor.

„Ne-am înfiin?at la nivel de ?ar? ?i avem filiale atât în ?ar? cât ?i în strain?tate, iar pentru jude?ul Gorj este o man? cereasc?”, a spus Gheorghe Mecu, investitor.

Proiectul este sus?inut ?i de c?tre Consiliul Jude?ean: „Sus?inerea mediului de afaceri trebuie amplificat. O solu?ie de a atrage în jurul administra?iei locale în vederea realiz?rii unor parteneriate, pentru întreprinderile mici, la nivelul Gorjului, este necesar înfiin?area unei organiza?ii neguvernamentale, care s? fie apolitic?” , a declarat Ion C?linoiu, pre?edintele CJ Gorj. La nivel na?ional exist? un club al investitorilor. L.M.

14.05.2008. 07:25


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password