Clubul Investitorilor Gorj, în faţa unui nou început


Prefectul de Gorj, Liviu Andrei, ?i omul de afaceri Dumitru Modrea,viceprimarul comunei Turcine?ti, au fost desemna?i pre?edinte onorific ?i, respectiv, pre?edinte executiv ai filialei Gorj a “Clubului Investitorilor 01”,în cadrul unei festivit??i care a avut loc vineri 18 februarie, la Sala Maur? a Prefecturii Gorj.

La simpozionul cu tema „Dezvoltarea afacerilor în jude?ul Gorj cu sprijinul institu?iilor financiar-bancare, accesarea de fonduri nerambursabile de la Uniunea European?. Oportunit??i de afaceri în jude? pe fondul crizei actuale“ au paricipat oameni de afaceri gorjeni,precum ?i reprezentan?i ai autorit??ilor locale.
Din partea conducerii centrale a asocia?iei au fost prezen?i la Târgu Jiu Dr. Ing. Ec. Vasile Dumbrav?, pre?edinte executiv,precum ?i Prof. univ. Dr. Gheorghe Mecu, primvicepre?edinte, gorjean de origine.

Ambi?ioase planurile noului pre?edinte Dumitru Modrea care î?i propune ca în termen de un an s? aduc? în Gorj cel pu?in un investitor reprezentativ, altfel el urmând s? se retrag? din conducerea acestei asocia?ii. Asta în condi?iile în care vechea conducere, desemnat? în anul 2008, nu a reu?it nici un rezultat notabil

” Clubul Investitorilor 01″ a luat fiinta in luna mai a anului 2001, in cadrul Senatului Romaniei, pe langa Comisia economica, de industrii si servicii, ca o asociatie nonguvernamentala, cu personalitate juridica, apolitica, organizata conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr.26/2000, si care se bucura de toate drepturile conferite de lege pentru promovarea unui climat favorabil afacerilor si investitiilor in Romania.

Din club fac parte peste 500 de investitori, oameni de afaceri, demnitari si inalti functionari, animati de spirit intreprinzator si de hotarare pentru dezvoltarea afacerilor in tara noastra.

Clubul Investitorilor 01 are ca scop sprijinirea procesului de dezvoltare a vietii economice romanesti, crearea unui climat favorabil afacerilor si investitiilor, in cadrul definit al Constitutiei tarii, de principiile statului de drept si legile economiei de piata. Pentru atingerea scopului declarat , Clubul Investitorilor 01 isi propune sa contribuie la sporirea aportului investitional al patronatelor autohtone si al investitorilor straini, sa incurajeze toate investitiile care promoveaza interesul national de crestere economica si ridicarea nivelului de trai in Romania.

Pornind de la scopul enuntat, Clubul Investitorilor 01 , in cadrul sferei de activitate, organizeaza manifestari stiintifice, cercetari, colocvii, simpozioane, experimente socilae, sondaje,dezbateri pe probleme majore ale societatii romanesti, ale refacerii si dezvoltarii societatii civile, ale edificarii unei civilizatii economice in Romania

Clubul Investitorilor 01 se manifesta in societatea romaneasca si pe plan international ca o organizatie nonguvernamentala care militeaza pentru aplicarea, in spirit european, a legilor si masurilor care faciliteaza accesul investitorilor la sursele financiare guvernamentale, ale organismelor europene si internationale, in scopul cresterii capacitatii firmelor economice romanesti si accesul la schimbul de valori de pe piata europeana si mondiala.

Miruna Br?escu

20.02.2011. 18:23


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password