Ciurel: “Împreună cu domnul Răuţ suntem obiectele cele mai vânate ale răzbunării domnului Manţog”


Fostul director al Complexului Energetic (CE) Rovinari, Lauren?iu Ciurel, a declarat luni, 22 iunie, într-o conferin?? de pres?, c? nu este normal ca în timp ce 8.000 de mineri sunt trimisi acas?, în ?omaj tehnic, Societatea Na?ional? a Lignitului Oltenia (SNLO) s? sponsorizeze echipa de fotbal
Pandurii Târgu Jiu. “Doneaz? un million dou? sute de mii de euro la o echip? de fotbal. P?i, fiecare salariat din cei 8.000 pierde în jur de patru, cinci milioane, c? se pl?te?te cam 75% plus sporul de vechime. Dac? facem o socoteal?, 8.000 ori 4 milioane sunt 32 de miliarde. Ori numai pân? acum s-a dat peste 45 de miliarde la Pandurii. Pentru ce, pentru ve?nicul loc 11 ? ”

Ciurel a mai spus c? pre?edintele clubului de fotbal, Marin Condescu, a cerut majorarea sumei cu înc? dou? miliarde de lei ?i oprirea fina??rii echipelor de baschet ?i handball.

Totodat?, fostul director al CE Rovinari consider? c? al?turi de Ion R?u?, fost director de Resurse Umane la CE Turceni, sunt ?intele r?zbun?rii lui Man?og ?i Condescu: “Împreun? cu domunl R?u? suntem obiectele cele mai vânate ale r?zbun?rii domnului Man?og sau eu ?tiu care mai sunt implica?i în procesul asta, Mantog, Condescu, ?i vreau ?i eu s? am o reac?ie la ce se întâmpl? acum în sistemul energetic ?i în special în Oltenia.

8.000 de mineri au plecat în ?omaj tehhnic, v? spun foarte clar c? asta nu este datorit? managementului sau comport?rii conducerii de la SNLO. Nu c? aceast? conducere ar fi extraperformant?, acolo e un management de tip iner?ial, de pe o zi pe alta, f?r? schimb?ri majore. Îns? problema ?i cauza pentru care 8.000 de mineri au plecat în ?omaj tehnic sunt cele dou? termocentrale Turceni ?i Rovinari.

Doi ani de zile cât am fost la cârma CE Rovinari ?i în partea cealalt? a fost Cristea ?i cu echipa de acolo, pot s? spun, f?r? s? pot fi contrzis în vreun fel, c? am ?inut în via?? SNLO.

Sunt împotriva acestui sistem, dar nu am putut s? suport ca s? ajung pe func?ia de simplu inginer ?i pe cea mai de jos treapt?, iar trezorierul de la PD-L, care a fost angajat de curând, s? aib? un salariu mai mare decât al meu. Lucrez de 25 de ani în domeniul energiei, am fost director general al Termoserv, de dou? ori director general al CE Rovinari ?i director de investi?ii, iar a?a ceva nu este posibil“.

22.06.2009. 23:09


ROWYNARIII-asa zice CIUREL 23.06.2009. 23:31

cititor 23.06.2009. 09:34

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password