Ciurel ascunde adevărul minerilor, Răuţ o dă în tupeu de mardeiaş

Noul manager al Complexului Energetic Oltenia nu scap? nicio ocazie de a vorbi ??rii ?i lumii întregi despre performan?ele fantastice pe care vrea s? le realizeze în fruntea unit??ii pe care o conduce.
Ciurel ne tot poveste?te despre austeritate, despre faptul c? trebuie s? dea oameni afar?, c? salariile sunt mari ?i multe, multe alte chestiuni pe care din ’90 încoace le fac mai to?i managerii pentru a ob?ine a?a-zise performan?e.

Presa local? a anun?at zilele trecute c?, în sfâr?it, marele colos industrial s-a în?eles cu un proprietar de teren ce nu vroia s? plece din fa?a excavatorului pân? nu primea drepturile pe care le considera de cuviin??. Pân? la urma urmei, problema s-a rezolvat ?i se pare c? domnul Ciurel a sc?pat de o grij?, iar unitatea „va merge“ din ce în ce mai bine. Deranjant este faptul c? s-a f?cut atâta caz pe acest subiect încât o gr?mad? de naivi din minerit ?i energie aveau ?i mai au înc? impresia c? au pierdut atâtea drepturi din cauza celui ce nu se d?dea dat din fa?a excavatorului.

Domnule Ciurel, v? rog s?-mi permite?i s? v? pun ?i eu o întrebare de baz?, urmate de altele mai u?oare:
-De ce nu spune?i tuturor gorjenilor ?i ??rii întregi c? un front de lucru important de la Jil? Nord a „înghe?at“ timp de aproape doi ani pentru c? un mare om de afaceri avea terenuri în fa?a excavatoarelor ?i pe lâng? pre?ul pe care îl cerea pe p?mântul respectiv cerea ca firmele sale s? execute lucr?ri pentru minerit la pre?uri fantastice? În aceea?i situa?ie se afla ?i o doamn? ce lucra prin Ministerul Justi?iei pe la Bucure?ti.
-Cum ave?i tupeul ca în fa?a cet??enilor s? încerca?i s? pune?i la punct doi parlamentari de Gorj care nu au f?cut altceva decât s? se intereseze de soarta minerilor ?i energeticienilor care i-au trimis în Parlament?

Cu siguran?? o s? spune?i c? sunte?i manager privat, dar oamenii adev?ra?i nu uit? c? a?i fost ales vicepre?edinte al PSD Gorj f?r? s? ave?i vechimea prev?zut? în statutul forma?iunii politice în cauz? care v? permitea s? candida?i pentru aceast? func?ie, iar acum ne spune?i basme despre manageri priva?i…

Pe domnul Ciurel l-am întâlnit de vreo dou?-trei ori când venea pe Informa?ia Gorjului s? toarne vechea conducere pentru a ob?ine dumnealui func?ii ?i pot s? v? spun c? nici m?car un simplu bun?-ziua nu catadicsea s? spun? la intrarea în birou. Noi, totu?i, v? zicem mult noroc, pentru c? partidul v? sus?ine actualmente doar de la Bucure?ti. Pe plan local sunte?i privit ca un adev?rat terminator al electoratului PSD. Un alt colaborator al domnului Ciurel ?i mare ?ef pe la CEO, Ion R?u?, ?i-a permis s? îi r?spund? obraznic primarului de Târgu-Jiu, Florin Cârciumaru, ?i, mai mult decât atât, s? încerce s? îl pun? la punct.

Concluzia o trage fiecare, îns?, gura lumii slobod? spune c? personajele în cauz? „î?i fac datoria“ din plin c?tre capiotal? ?i tocmai de aceea nu le mai pas? de „?oarecii“ de Gorj.

Aurel Macesanu

21.10.2013. 22:20


gaga 25.10.2013. 16:08

Popescu Aurel 25.10.2013. 12:03

popescu 23.10.2013. 17:44

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password