Cinematografele în administrarea consiliilor locale

Pre?edintele Traian B?sescu a promulgat, mar?i, 2decembrie, legea care prevede trecerea cinematografelor din administrarea “RomaniaFilm” în domeniul public al unit??ilor administrativ-teritoriale ?i în administrarea consiliilor locale.

Odat? cu transferul s?lilor de cinema, Consiliile locale vor prelua ?i bunurile mobile ?i imobile ?i personalul acestor s?li de cinema, cu respectarea Codului Muncii. Îns? Consiliile locale nu vor prelua ?i datoriile acestor cinematografe.

Potrivit legii toate cinematografele preluate de autorit??ile locale vor trebui s? difuzeze film pentru o perioad? de 15 ani, pentru realizarea interesului public general. În plus, autorit??ile locale sunt obligate ca într-un termen de maxim patru ani s? asigure reabilitarea, modernizarea ?i dotarea s?lilor de cinema preluate. Neîndeplinirea acestei obliga?ii va atrage dup? sine pierderea cinematografelor respective ?i a terenurilor aferente lor de c?tre autorit??ilor publice locale.

All News Media

10.12.2008. 08:15


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password