Cine s-a plimbat mai mult pe banii minerilor?


De când a fost dat afar? din func?ia de director economic al SNLO, democratul Ionel Man?og a lansat o mul?ime de acuze la adresa actualei conduceri a societa?ii. În ultima conferin?? de pres? a PNL Gorj, ?eful liberalilor, Dan Ilie Morega, a l?sat s? se în?eleag? c?, Ionel Man?og face astfel de acuza?ii, din r?zbunare. În ultimul timp, Man?og a început s? declare presei despre plimb?rile “în str?in?t??uri” f?cute de Eugen Davidoiu, directorul general al SNLO, dar ?i a subalternilor acestuia.

Odat? plecat de la SNLO, Ionel Man?og a “uitat” de “escapadele” sale prin diferitele t?ri exotice, bineîn?eles, pe banii Societ??ii Na?ionale a Lignitului, împreun? cu directoarea pe probleme de IT, Carmen Copaci.

Reamintim c? directoarea de informatic? din SNLO l-a înso?it pe democratul Ionel Man?og ?i în ziua în care acesta a avut un accident rutier la Drobeta Turnu Severin.
Dup? ce a fost ?inta unor acuze venite din partea lui Ionel Man?og, cum c? sunt prea multe ie?iri din ?ar?, directorul general al SNLO, Eugen Davidoiu, declara presei c?, “în ultimele 4 luni nu au avut loc nici m?car 20% din ie?irile de pe vremea lui Man?og”.

Nici liderilor politici din Gorj nu le-au fost indiferente plimb?rile luI Man?og pe banii minerilor. Deputatul social-democrat Victor Ponta a declarat c? SNLO a fost pentru fost director economic al SNL, o “vac? de muls”. Ponta sper? c? actuala conducere, în frunte cu Eugen Davidoiu s? fac? treab? bun? la SNLO:
„Am spus ?i o s? spun tot timpul c?, din p?cate, SNLO a fost mereu o “ vac? de muls” pentru cei care au condos-o ?i m? a?tept ca noua conducere s? fac? ceea ce trebuie pentru ca SNLO s? r?mân? în continuare cea mai importanta societate din Gorj“, a declarat Ponta.

Despre plimb?rile ?i excursiile pre?edintelui democrat Man?og prin str?inatate, în „ interese de serviciu“ s-a tot discutat. Liderul PNL Gorj, Dan Ilie Morega, afirma, cu ceva timp în urm?, în conferin?ele de pres? c? Man?og cheltuie?te miliarde de lei pe excursii în tari exotice, f?r? a avea vreun interes de serviciu:
„Acuza?ia lui c? actualul director general efectueaz? excursii în str?in?tate este una mincinoas?, pentru c?, dac? se mai fac deplas?ri în str?in?tate, se fac de comun accord cu sindicatele ?i sunt urmarea fireasc? a contractelor pe care acest dirijor Man?og le-a realizat atunci când totul era sub comnda lui ?i nimeni nu mi?ca nimic. Iat? c? el vine s? scoat? în eviden?? ceea ce a f?cut el negativ pentru mineritul gorjean. Man?og, nu pleca niciodat? singur în str?in?tate, ci însotit, în permanen?? de câte o femeie. Nu a dat dovada de moralitate.

Dac? este un om moral s? spun? despre mândrele cu care a fost în deplasare pe banii SNLO-ului ?i s? spun? ce c?utau fel de fel de indivizi care nu au nimic cu SNLO-ul, cu mineritul, în ??ri str?ine… nu au fost la nici un fel de cursuri profesionale, sau a?a-zisele schimburi de experien??….“, a mai declarat Morega.

Adina Dasc?lu

12.09.2007. 00:48


Carmen Copaci 12.09.2007. 08:32

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password