Cine pe cine ţine în braţe?

?I CE DAC?!

Cine poate s? îl dea jos pe Dan Ilie Morega de la conducerea PNL Gorj? Mul?i s-au încumetat, pu?ini au reu?it.

Morega nu este deloc str?lucitor în jocurile „la lumin?”, „pe fa??”, având rufele la vedere, îns? este în pielea diavolului, atunci când vine vorba de regii sau de jocuri de culise. Încercarea lui Manta de a-l lovi în moalele capului pe Morega este de-a dreptul infantil?, dac? Eroul de la Pade? nu î?i d? acordul de a fi lovit ?i de a se retarge.

Manta trebuie s? le taie firele celor care de?in guma de ?ters cu ajutorul c?reia ani în ?ir au fost cur??ate dosarele lui Morega. În rest, Pantelimon poate s? î?i pun? n?dejdea în Divinitate, c? îl va chema pe Morega la ordine, în rest ?ansele ?in de domeniul miracolului, adic? al transform?rii ?uicii în palinc?. Liderul Morega nu e alunecos chiar ca un s?pun, dar are cine s? îl ung? cu toate alifiile.

Poate numai Marin Condescu s? îl dep??easc? pe Morega la strategii de culise ?i la jocuri perverse. Nu degeaba lui Condescu i se spune „Marea ?ulf?”, iar cei care îl numesc astfel au ?i de ce, liderul sindicatelor miniere fiind mai alunecos chiar decât s?punul. Î?i poate trage pre?ul de sub picioare, chiar f?r? nici cea mai mic? remu?care, considerând c? i se cuvine de drept, s? se comporte ca un rechin, dac? legea nu îl prinde.

Nici m?car nu trebuie s? depun? mari eforturi pentru a rosti o minciun?, întrucât Marin Condescu are „adev?rurile” sale proprii pe care le folose?te în momentele în care are nevoie s? le rosteasc?. Cel mai mare avantaj al lui Marin Condescu este c? trece de la un „adev?r” la altul, la o teorie despre via?? ?i lume, ca ?i cum precedenta nu ar fi existat.

Marea art? interpretativ? a lui Condescu este c? ?tie s? se fac? mai alunecos decât s?punul ?i uneori poate s? vorbeasc? o or? f?r? s? spun? nimic. Probabil c? este talentul celor n?scu?i în Negomir. Când nu are camera de filmat asupra sa ?i reportofonul sub birou, Marin Condesscu este extrem de concret ?i ?tie ce vrea, nemaifolosind aluzia sau trimiterile sau bancurile, pentru a transmite mai multe mesaje în acela?i timp. Ceva de genul „directorul X va fi cutare, tu conduci partidul cutare, tu faci cutare, etc” ?i nimeni nu are posibilitatea de a-i expune o alt? teorie.

Unde începe ?i unde se termin? oare puterea lui Marin Condescu, pentru c? este evident c? de la distan?? ar putea s? par? intalgibil? Probabil c? a f?cut ?i Condescu, în trecut, ceva gre?eli, pe vremea când f?cea naveta la Herculane, îns? de foarte mult timp scoate din sob? c?rbunii cu unghiile altora ?i cei care le scot sunt mâna?i în lupt? de angaja?ii angaja?ilor lui Condescu. Firele chiar au început s? se întrerup? la un moment dat ?i singurele dovezi ar putea fi doar ni?te inocente convorbiri telefonice sau câteva discu?ii înregistrate de servicii. Unde începe ?i unde se termin? puterea lui Marin Condescu?

Începe la serviciile secrete ?i se termin? la serviciile secrete. Cel mai mare sindicalist de pe Terra este ?inut în bra?e de serviciile secrete. Sau poate c? a fost ?inut în bra?e ?i rolurile s-au schimbat între timp. Un ?ef de servicii pl?pând este tot ceea ce l-ar avantaja pe sindicalist, a?a c?, pân? la urm?, nu s-ar mai ?ti cine pe cine ?ine în bra?e.

Puterea lui Marin Condescu este dincolo de sindicate, dac? nu cumva între timp poli?i?tii ?i cei din servicii s-au afiliat la sindicatele lui Condescu ?i liderul negociaz? ?i pentru ei când vine vorba de privilegii ob?inute de la Putere, oricare ar fi aceasta.

Ultima crea?ie a lui Condescu, Ionel Man?og are un poten?ial bun ?i e chiar talentat, îns? face gre?eli. Depinde cât de repede poate s? înve?e, dar îi va fi greu s? î?i dep??easc? maestrul sau m?car s? îl egaleze. Probabil c? îi mai trebuie un deceniu, pentru a lucra perfect, f?r? s? lase urme.

Poate discipolul preferat al lui Condescu este senatorul Toni Mihail Grebl?, la fel de alunecos ca partenerul s?u. Dac? Marin este cel mai alunecos s?pun, Toni Grebl? poate fi considerat la fel de alunecos ca ?i s?punul de cas?. Casa este desigur a lui Condescu, iar cu s?punul de cas? se mai spal? rufele groase ?i murdare.

Iar dac? sindicalistul a reu?it s? transforme pân? ?i minciuna în adev?r, Toni Grebl? se afl? la stadiul în care î?i ?tie rolul perfect ?i îl interprezeaz? în func?ie de set?rile sindicale. Asta se cheam? diploma?ie, dup? unii. Sau poate c? Toni Grebl? s-a adaptat la mai mul?i st?pâni ?i mai prime?te set?ri ?i din alt? parte, dac? a reu?it s? fie atât de diplomat, încât s? nu i se observe microfonul de sub guler.

Exemplele pot continua. Cine pe cine ?ine în bra?e? C? doar nu o fi unul cu bra?ele atât de mari ?i cu ochii suficient de alba?tri care s? îi ?in? pe to?i.

Dinu GROPARU

28.01.2009. 08:52


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password