Cine e în stare să inventeze un nou Ciurel?

OPINIE de Aurel M?CE?ANU

Am luat-o razna r?u de tot, bag de seam? ?i nu ne mai place s? ne facem nici o grij?, adic? s? c?ut?m s? gândim pe cât putem în perspectiv?, privind ?i analizând trecutul.
Parc?, într-o criz? de nebunie, mai to?i ne a?teptam ca o dat? cu Pa?tele s? dispar? toate necazurile noastre, dar uite c? nu a fost a?a, pe lâng? atâtea nenorociri ne trezir?m pe cap ?i cu inunda?iile. Nu mai pun la calcul c? mai începu ?i campania electoral? pentru Europarlamentare. Ei, bine, acum s? te ?ii ?i s? cau?i s? în?elegi omule bun…

Aud c? prietenii de la PDL, la 12 noaptea, fix, au ie?it la lipit afi?e, de?i candidatul lor de la Gorj, Eduard Berca se afl? pe locul 32 pe list?, iar toat? România o s? aib?… 32 de europarlamentari. PDL-i?tii de la Gorj lupt? pentru Jean Marian Marinescu, olteanul nostru de la Craiova, care are cu adev?rat ?anse de a trece pragul acestor alegeri. Dac? v? a?tepta?i la zgomot, zbucium în aceast? campanie electoral? v? sf?tuiesc s? v? calma?i, pentru c? banii au devenit prea scumpi ?i pentru mul?i politicieni care i-au câ?tigat ieftin. Sunt convins c? la nivel de Gorj, PSD-ul va fi votat într-un procent respectabil, dac? nu mare, chiar dac? 95% din cei ce se vor prezenta la urne nu cunosc ?i nu o s? cunoasc? numele candidatului acestui partid.

Problema adev?rat? va începe îns? mai la iarn?, când vor fi preziden?ialele. PSD-ul ?i orice partid care lupt? s? câ?tige la Gorj o s? trebuiasc? s? inventeze un nou Ciurel. Am scris zeci de articole despre Lauren?iu Ciurel ?i nu neg c? multe dintre m?surile economice luate la CEO nu au fost corecte. Orice om care parcurgea, cât de cât, un manual de economie de liceu ?tia c? pia?a de energie este foarte greu de cucerit, c? în CEO s-au f?cut mai multe angaj?ri decât era nevoie, c? unele salarii erau ru?inos de mari, c? utilajele vechi presupun costuri foarte mari…

Partidele trebuie s? reinventeze un alt Ciurel, pentru c? omul ?sta a ?tiut s? manipuleze minerii ?i energeticienii ca la carte. Înainte de a ajunge ?ef peste CEO, Ciurel vorbea despre responsabilitatea celor ce î?i desf??oar? activitatea în minerit ?i energie, spunea c? oamenii respectivi merit? mult mai mult? aten?ie, mai mult respect, îns?, nu a vorbit nimic, nu a scos o vorb? despre t?ieri de salarii ?i disponibiliz?ri. Politicianul Ciurel a folosit la maxim, pentru PSD, lucr?torii CEO care au înjurat printre din?i în momentul în care au fost urca?i în autobuze ?i du?i la mitingurile lui B?sescu…

Managerul Ciurel a luat o decizie în?eleapt? când a hot?rât c? nu trebuie s?-?i dea oamenii afar? pl?tind la alte firme agen?i de paz?, dar politicianul Ciurel nu suflase o vorb? despre transformarea minerilor în pândari. Jocul de abia a început, unii cred c? la Europarlamentare se va da „ora exact?“ în politica gorjean?, îns?, eu le spun s? mai a?tepte pân? în iarn? când se va inventa, cu siguran??, un nou Ciurel (depinde cine ?tie s? fac? lucrul ?sta), iar pensionarii o s? aib? motiv s? mearg? la vot.

25.04.2014. 23:17


denisa@yahoo.com 28.04.2014. 10:25

olguta 27.04.2014. 13:21

yoiiiio 26.04.2014. 00:55

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password