Cinci microbuze şcolare, motiv de gâlceavă între Inspectorat şi Minister

Inspectoratul ?colar Gorj a solicitat Ministerului Educa?iei s? reanalizeze solicitarea de redistribuire a unor microbuze ?colare de la unele comune din jude? la altele, în special la cele conduse de primari care sunt membri ai PNL.

Inspectoratul a primit o adres? prin care era modificat un ordin ministerial în baza c?ruia cinci microbuze erau repartizate la comune în fruntea c?rora se afl? în special membri ai PDL Gorj. Adresa Ministerului Educa?iei specifica de data aceast? c? microbuzele nu se mai repartizeaz? la comunele stabilite ini?ial, ci la altele.

Inspectorul ?colar general Liviu Andrei, membru PDL, a declarat, f?r? a face vreo referire la apartenen?a politic? a vreunui primar, c? „nu se impune” o astfel de modificare. Acesta sus?ine c? reparti?ia ini?ial? a microbuzelor a fost realizat? în baza unor evalu?ri cu care a fost de acord ?i ministerul. „Noi am evaluat fiecare zon? în parte bine ?i acum am aflat c? trebuie s? lu?m un microbuz de la Glogova s? îl d?m la Câlnic sau s? ducem unul de la B?rb?te?ti la Arcani, de?i acolo sunt copii pu?ini, iar la B?rb?te?ti copii merg ?i 7 kilometri pe jos. Nevoi mari, chiar de 2-3 microbuze, sunt la Negomir, la Bolbo?i sau B?l?ne?ti, la M?t?sari ?i de aceea sper?m s? se revin? la modific?rile acestea de ultim? or?”, afirm? Andrei.

08.10.2008. 06:02


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password