Cinci jandarmi aufost avansaţi în grad

Ast?zi, 30.noiembrie a.c., cu prilejul Zilei Na?ionale a României-1 Decembrie, la re?edin?a Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj, s-a organizat ?i desf??urat o adunare festiv? în care un num?r de un ofi?er a fost avansat de la gradul de c?pitan în gradul de maior iar patru subofi?eri au fost avansa?i de la gradul de plutonier în gradul de plutonier major, to?i înaintea expir?rii stagiului minim.
Cei patru jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean Gorj, au fost avansa?i în grad pentru rezultatele foarte bune ob?inute în activitatea profesional?, avans?rile realizându-se prin Ordin al ministrului Administra?iei ?i Internelor.
De asemenea pentru îndeplinirea exemplar? a atribu?iilor de serviciu au mai fost recompensa?i cu mul?umiri un ofi?er ?i trei subofi?eri prin Ordin al inspectorului general al Jandarmeriei Române iar cu mul?umiri ?i felicit?ri au mai fost recompensa?i personalul unit??ii prin Ordin al inspectorului ?ef.

În continuarea adun?rii festive au fost premia?i câ?tig?torii competi?iilor sportive organizate la nivelul unit??ii, în luna noiembrie sub titulatura Cupa 1 Decembrie la urm?toarele discipline: tir, fotbal tenis, ?ah, tenis de mas?, tenis de câmp ?i table, organizatorii respectiv asocia?ia personalului unit??ii A.S. Jiul, recompensând câ?tig?torii cu diplome, medalii ?i premii.
Pe un ecran cu ajutorul unui videoproiector au fost prezentate imagini din timpul desf??ur?rii competi?iilor sportive, unde personalul unit??ii s-a reg?sit în imagini video sau fotografii, tr?ind momentele de efort ?i suspans din timpul concursurilor la disciplinele enumerate anterior.

02.12.2011. 12:01


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password