Cinci angajaţi de la Direcţia Copilului Gorj au câştigat în instanţă sporurile tăiate


To?i cei 1.085 de angaja?i ai Direc?iei Generale de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului (DGASPC) Gorj au ac?ionat în instan?? institu?ia pentru a -?i recupera sporurile de 75% t?iate în luna februarie, dintre care cinci au primit deja decizii favorabile din partea instan?ei de judecat?.
Sentin?a poate fi atacat? cu recurs la Curtea de Apel Craiova. Decizia Cur?ii de Apel Craiova va fi irevocabil?.
Constantin Preoteasa, directorul general al DGASPC Gorj, a declarat c? se a?tepta la acest lucru, dar c? va urma calea legal? în aceste cazuri. “La noi la institu?ie nu a ajuns înc? documentul de la instan?a de judecat?, dar am auzit c? sunt cinci angaja?i care au câ?tigat în instan?? aceste sporuri. ?tiam c? se va întâmpla a?a, dar eu, ca director, trebuie s? urmez calea legal?. Adic?, voi face recurs. Dac? oamenii vor câ?tiga în continuare, voi solicita fonduri la Guvern. ?i eu am dat în judecat? Consiliul Jude?ean pentru t?ierea sporurilor, ?i ei, probabil, când voi câ?tiga, vor ataca hot?rârea”, a spus directorul Constantin Preoteasa.

Nicolae Pas?re, liderul de sindicat al Sindicatului Salaria?ilor din cadrul DGASPC Gorj, a declarat joi c? toate persoanele care au ac?ionat institu?ia în judecat? a?teapt? cu ner?bdare decizia magistra?ilor.
“Deja încep s? se dea solu?ii favorabile angaja?ilor. Noi am cerut anularea dispozi?iilor legale prin care Agen?ia de Presta?ii Sociale a obligat institu?ia s? nu ne mai acorde acel spor de 75% care era prins în contractul colectiv de munc?. Noi nu am solicitat alte drepturi b?ne?ti. A fost total ilegal? decizia celor de la Presta?ii Sociale. A?tept?m s? ne primim banii înapoi, pentru c?, dup? t?ierea acelui spor, avem angaja?i cu studii superioare care iau 600 de lei pe lun? ?i cel mai mic salariu din unitate este de 420 lei. Cum s? se poat? tr?i din a?a ceva?”, a precizat Nicolae Pas?re. (realitatea.net)

18.06.2010. 00:10


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password