Cinci administraţii ale finanţelor publice urmează să-şi înceteze activitatea

În cadrul m?surilor de consolidare a Administra?iei Fiscale, potrivit prevederilor Ordinului pre?edintelui Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? nr. 2.180/3 iunie 2011, urmeaz? s?-?i înceteze activitatea cinci administra?ii ale finan?elor publice din subordinea Direc?iei Generale a Finan?elor Publice Gorj: Bumbe?ti-Jiu, ?icleni, Tismana, Hurezani ?i Turceni.
Prin Ordinul pre?edintelui ANAF nr. 2.224/17 iunie 2011, contribuabilii – persoane juridice, fizice ?i institu?ii publice – din localit??ile aflate în administrarea fiscal? a celor 5 unit??i au fost aronda?i dup? cum urmeaz?:
1.Administra?ia Finan?elor Publice a Municipiului Tg-Jiu(Municipiul Tg-Jiu, strada Siret, nr.6)
1.Tg-Jiu
2.Arcani
3.B?le?ti
4.B?l?ne?ti
5.Dr?gu?e?ti
6.D?ne?ti
7.Lele?ti
8.Runcu
9.Schela
10.St?ne?ti
11.Turcine?ti
Preluate de la AFP Tismana care se desfiin?eaz?
1.Tismana
2.Ciuperceni
3.Godine?ti
4.Pe?ti?ani
Preluate de la AFP Bumbe?ti-Jiu care se desfiin?eaz?
1 Bumbe?ti-Jiu
2.Mu?ete?ti
2.Administra?ia Finan?elor Publice a Municipiului Motru(Municipiul Motru, strada Tineretului, nr.18)
1.Motru
2.C?tunele
3.Dragote?ti
4.Glogova
5.M?t?sari
6.Samarine?ti
7.Slivile?ti
8.V?giule?ti
Preluate de la AFP Tismana care se desfiin?eaz?
1.Pade?
Preluate de la AFP Turceni care se desfiin?eaz?
1.Bolbo?i
2.Bor?scu
3.Administra?ia Finan?elor Publice a Ora?ului Rovinari(Ora? Rovinari, strada Florilor, nr.1)
1.Rovinari
2.Câlnic
3.F?rc??e?ti
4.Negomir
5.Tele?ti
Preluate de la AFP Turceni care se desfiin?eaz?
1.Turceni
2.Bâlteni
3.Br?ne?ti
4.Ione?ti
5.Plop?oru
6.Urdari
4.Administra?ia Finan?elor Publice a Ora?ului Novaci(Ora? Novaci, strada Parângului, nr.32)
1.Novaci
2.Alimpe?ti
3.Baia de Fier
4.Benge?ti-Ciocadia
5.Bumbe?ti-Pitic
6.Crasna
7.Polovragi

8.S?celu
5.Administra?ia Finan?elor Publice a Ora?ului Târgu-C?rbune?ti(Ora? Târgu-C?rbune?ti, strada Trandafirilor, nr.71)
1.Târgu-C?rbune?ti
2.Albeni
3.Aninoasa
4.B?rb?te?ti
5.Jupâne?ti
6.Prigoria
7.Ro?ia de Amaradia
8.Scoar?a
9.S?ule?ti
10.Turburea
11.Vladimir
12.?ân??reni
Preluate de la AFP Hurezani care se desfiin?eaz?
1.Hurezani
2.Berle?ti
3.Bustuchin
4.C?preni
5.Cru?e?
6.D?nciule?ti
7.Licurici
8.Logre?ti
9.Stejari
10.Stoina
Preluate de la AFP ?icleni care se desfiin?eaz?
1.?icleni
Competen?a teritorial? a unit??ilor fiscale pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribu?iilor sociale ?i a altor sume datorate bugetului general consolidat de contribuabilii din localit??ile precizate mai sus începe la 1 iulie 2011.

23.06.2011. 23:24


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password