Chiriaşii rău-platnici daţi în judecată de Primăria Târgu-Jiu


Blocurile ANL, cele Mivan Kier, locuin?ele sociale dar ?i cele care nu au fost achizi?ionate dup? Revolu?ie de locatari mustesc de r?u-platnici.

Uitând c? li s-a oferit o garsonier? ori un apartament în care locuiesc în schimbul unei sume modice, aproape 100 de târgujieni se fac c? uit? s? î?i pl?teasc? datoria lunar? c?tre autorit??ile locale. Debitul total ce trebuie acumulat de la chiria?i se apropie astfel de 700 de milioane de lei vechi, pentru o parte din bani, juri?tii institu?iei publice ac?ionându-i în judecat? pe chiria?i.

Conducerea Direc?iei de Servicii Comunale din cadrul Prim?riei Târgu-Jiu au întocmit o list? cu debitorii care sunt chiria?i în spa?iile locative apar?inând institu?iei publice. Lista cuprinde 94 de persoane care au acumulat datorii cuprinse între 42 de milioane de lei vechi ?i 9 milioane de lei vechi, debite acumulate pe o perioad? mai mare de trei luni.

Pe lista ,,neagr?” sunt trecu?i atât locatarii blocurilor ANL, a celor Mivan Kier, a blocurilor cu locuin?e sociale cât ?i a apartamentelor care nu au fost cump?rate de la Stat în urm? cu aproape 20 de ani. Pe primele pozi?ii pe list? este trecut Milea Gheorghe care, de?i locuie?te într-un apartament de pe strada Tudor Vladimirescu, are o datorie de 42 650 000 de lei vechi el fiind urmat de Neculai Pandele, ?i el chiria? de apartament pe strada Teilor, care are o datorie de 30 440 000 de lei vechi.

Urm?toarele locuri sunt ocupate de cinci persoane care au acumulat debite cuprinse între 26-21 de milioane de lei vechi ?i apoi de 16 persoane care au debite cuprinse între 19-10 milioane de lei vechi.

?ase ANL-i?ti cu datorii
Blocurile ANL au ?i ele ,,vedete” cu datorii la chirie. Cei mai mul?i locatari afla?i în aceast? situa?ie se afl? în blocul situat în zona Dacia. În acest imobil cu patru etaje sunt cei mai mul?i datornici pe metru p?trat.

Primul este Brînzan Florin care a reu?it s? acumuleze o datorie de 8 600 000 de lei, el fiind urmat de vecina Vl?doiu Natalia Adela care are o datorie de 8 160 000 de lei vechi ?i de vecinul ?ipoteanu Constantin Alin care a strâns un debit de 6 020 000 de lei vechi. Al?i trei datornici se afl? în alte trei blocurile ANL.

În cel aflat pe strada Loc. col. D-tru Petrescu, Nedoiu Mihaela Camelia a acumulat un debit în valoare de 3 150 000 de lei. În ANL-ul de pe Plopilor , Titu Elena Gina a acumulat 2 440 000 de lei iar în cel din zona Debarcader, Vâlceanu Simona Raluca are o datorie în valoare de 1 960 000 de lei.

Datorii mari ?i în Mivan Kier
?i chiria?ii care beneficiaz? de confort sporit au uitat s? pl?teasc? datoriile c?tre Prim?ria Târgu-Jiu. În acest caz sunt dou? persoane Brînzan Simona Ionica care are o datorie de 8 600 000 de lei ?i Peia Ligia care are o datorie de 3 300 000 de lei vechi.

De asemenea, mari datornici se afl? ?i în locuin?ele sociale din zona Ciocârl?u, a cartierului Dr?goieni, Bicaz ?i Iazului. În ciuda datoriilor mari, doar 28 dintre marii datornici au fost da?i în judecat? la restul încercându-se pe cale amiabil? restituirea datoriilor. În general, chiria?ii ac?iona?i în instan?? sunt persoane care locuiesc în apartamente neachizi?ionate de la Stat.
ANAMARIA STOICA

28.01.2009. 09:27


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password