Chefuri pentru ortaci, de ziua lor

Minerii din cadrul Societ??ii Na?ionale a Lignitului Oltenia ?i-au s?rb?torit ziua, prin mese festive ?i petreceri organizate la fiecare exploatare minier?. Administra?ia le-a oferit angaja?ilor SNLO o prim? de 400 de lei, în tichete cadou cu aceast? ocazie, tichetele fiind împ?r?ite în cursul s?pt?mânii.

Minerii au lucrat doar vineri, de ziua lor, sâmb?t? ?i duminic? fiind nelucr?toare, duminic? fiind organizate bâlciuri în z?voaiele de la Motru, Câlnic ?i Berbe?ti. Mesele festive au fost organizate la fiecare exploatare, dup? ce minerii ?i-au încheiat programul de lucru.

Minerii din subteranul bazinului Motru l-au avut în mijlocul lor pe pre?edintele Federa?iei Na?ionale Mine Energie, Marin Condescu, ?i pe al?i 12 lideri sindicali din minerit din Polonia, invita?i special pentru acest eveniment. Sindicali?tii polonezi sunt membri ai Solidaritatea ?i vor r?mâne la Târgu Jiu pân? la sfâr?itul s?pt?mânii, dup? cum a precizat vineri corespondentului Mediafax liderul sindical Marin Condescu.

„Am ales bazinul Motru pentru c? exist? oarece temeri printre colegii de la subteran c? nu vor mai avea de lucru. Este un moment festiv pentru noi, dar ?i cu aceast? ocazie putem discuta problemele pe care le avem de rezolvat, mai ales c? putem s? înv???m din experien?a colegilor din Polonia. Ei deja s-au organizat acolo într-un complex energetic unic ?i valorific? anual 60 de milioane de tone de c?rbune. Noi, în schimb, discut?m despre acest complex energetic unic de un deceniu ?i nu reu?im s? îl realiz?m”, afirm? Condescu. G.C.

20.08.2008. 07:20


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password