CEZ investeşte în reţeaua electrică de la Rânca

În perioada 30 iunie – 02 iulie, CEZ Distribu?ie va întrerupe furnizarea energiei electrice în sta?iunea Rânca, între orele 08:00 – 20:00, pentru a realiza ultimele lucr?ri de modernizare a re?elelor ?i de punere sub tensiune a celor trei posturi noi de transformare.
Datorit? cre?terii semnificative a num?rului de consumatori racorda?i la re?eaua din sta?iunea Rânca, lungimilor mari ale re?elei de joas? tensiune ?i a folosirii energiei electrice pentru înc?lzirea imobilelor ?i a apei menajere, în sezonul de iarn? circuitele re?elei riscau s? nu fac? fa?? consumului de energie.
Pentru a veni în întâmpinarea solicit?rilor din partea clien?ilor s?i, CEZ Distribu?ie a demarat lucr?rile de îmbun?t??ire a nivelului de tensiune în re?eaua de joas? tensiune din sta?iune ?i a parametrilor tehnici de func?ionare. Lucr?rile au început în luna octombrie ?i se vor finaliza în urm?toarele zile. Valoarea investi?iei se ridic? la 240.000 lei.
În re?eaua electric? din sta?iunea Rânca s-au montat trei noi posturi de transformare în anvelop? cu puterea de 250 kVA fiecare iar consumatorii din re?eaua de joas? tensiune vor fi redistribui?i pe cele 6 posturi existente. Posturile de transformare sunt prev?zute cu întreruptoare automate pe general ?i circuite pentru plec?ri protejate cu siguran?e performante.
De asemenea, posturile de transformare deja existente au fost amplificate de la 250 kVA la 400 kVA pentru îmbun?t??irea parametrilor tehnici.
În re?eaua de joas? tensiune se monteaz? desc?rc?toare pentru protec?ia la supratensiuni atmosferice, conectori electrici, cutii de selectivitate, etc.
Realizarea investi?iei din Rânca va reduce considerabil num?rul de întreruperi în alimentarea cu energie electric? a consumatorilor. În aceast? iarn? nu s-au înregistrat avarii colective iar num?rul deranjamentelor individuale a sc?zut semnificativ.

30.06.2009. 11:55


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password